Media Vdo
Home   /   Media Vdo  /   ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนาทวี สงขลา จัดกิจกรรม ปั่นเพื่อสุขภาพ


   ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนาทวี สงขลา จัดกิจกรรม ปั่นเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม  2563 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดย นายวรเชษฐ์ ขะเดหรี กำนันตำบลนาทวี  งานกิจกรรมงานสานสัมพันธ์สายใย สู่น้ำใจลูกราชสีห์  ปั่นเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2563  ได้รับเกียรติจาก นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน

https://www.facebook.com/alamimedia/videos/668052594137255