Media Vdo
Home   /   Media Vdo  /   ครบรอบ 18 ปี " ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ "


ครบรอบ 18 ปี " ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ "

ผุดTHA SHOP ศูนย์รวมสินค้ามุสลิมแห่งแรกในไทย

++ หวังพยุงเศรษฐกิจไทย พาธุรกิจ SMEs ก้าวผ่านวิกฤตพิษโควิด

            วิกฤตโควิด-19 นอกจากจะกระทบกับวิถีชีวิตของผู้คนแล้ว ยังกระทบกับผู้ประกอบการธุรกิจทุกประเภทโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ส่งผลกระทบเศษฐกิจไทยในภาพรวมอย่างกว้างขวาง  " ศูนย์วิทยาศาสตร์าลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย " ผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม อันเป็นผลงานที่มีคุณภาพสู่สังคม ในโอกาสครบรอบ 18 ปี ศวฮ. เดินหน้าสนับสนุนธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย ก้าวข้ามวิกฤตโควิด -19 เปิดตัว "THA SHOP" รวมสินค้ามุสลิม แห่งแรกในไทย และ THA Academy ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจสร้างกาคมยุคใหม่ หวังช่วยธุรกิจ SMEs ก้าวข้ามวิกฤต สร้างความเติบโตให้กับธุรกิจได้อย่างประสิทธิภาพ