Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ฮาลาลเอ็กซ์โปหาดใหญ่ คึกคัก

"ฮาลาลเอ็กโป"ฉลุยคนชายแดนใต้-มาเลย์ คึกคัก 

          สำนักข่าวอะลามี่ : ชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด จับมือเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ จัด “ มหกรรมธุรกิจและการเงินฮาลาล สู่ประชาคมอาเซียน ( ฮาลาลเอ็กซ์โป 2013 ) ส่งเสริมธุรกิจและการเงินฮาลาล เตรียมพร้อมการเปิดประตูสู่อาเซียน ( AEC )

          วานนี้ (13 มค.55) พันตำรวจเอกทวี   สอดส่อง   เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีปิดของการจัดงาน “ มหกรรมธุรกิจและการเงินฮาลาล สู่ประชาคมอาเซียน 2013 ” หรือ 'ฮาลาลเอ็กซ์โป' ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยมี ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู ประธานกรรมการเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ ชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด เครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ เครือข่ายกลุ่มพลังสตรี  ประชาชนทั้งจากในพื้นที่และต่างพื้นที่ เข้าร่วมงานกว่า 3 พันคน

          ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งนวัตกรรมใหม่ทางการเงินจากสถาบันการเงินอิสลาม และโอกาสทางธุรกิจวิถีมุสลิม ฟังปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ และเสวนานักธุรกิจมุสลิมเรื่อง " การพัฒนาธุรกิจฮาลาลสู่ประชาคมอาเซียน"  ชิมอาหารมุสลิมอร่อยชายแดนใต้ สินค้า OTOP ระดับ TOP และจะดึงทีวีมุสลิมมาร่วมออกบูธ การเปิดตัวบริษัท I-Corp ( Islamic Systems Corporation) ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารระบบการเงิน ให้กับสหกรณ์ของมุสลิมทั้งหมด ดูแลเกี่ยวกับโปรแกรมระบบการดำเนินการของสหกรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกสหกรณ์ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่เครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ และ ชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาและนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชน

          พันตำรวจเอกทวี   สอดส่อง  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ปัจจุบัน การส่งเสริมบทบาทของกลุ่มพลังสตรี เป็นสิ่งสำคัญ และที่จะต้องทำควบคู่กันไปก็คือ การสร้างความรู้ด้านความเป็นธรรมให้กับสตรี ผมอยากเห็นผู้นำทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การปกครองที่มีผู้นำเป็นสตรี เพราะเชื่อว่า ทุกคนมีศักยภาพเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะผู้หญิงจะได้เปรียบในเรื่องของความละเอียดอ่อนทางความคิด และกระบวนการจัดการในบางเรื่อง

         
            ด้าน ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู ประธานกรรมการเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ กล่าวว่า เครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ ดำเนินงานมาประมาณ 20 ปีแล้ว เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มกันตั้งเป็นเครือข่าย แล้วจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ รวบรวมสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากสมาชิกหลักร้อย ปัจจุบันเป็นเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ ที่มีสมาชิกถึง 2 แสนคน มีเงินทุนรวม 2 พันล้านบาท ซึ่งระบบของสหกรณ์ก็ได้ไปช่วยเกื้อกูลระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนชาวมุสลิมที่มีความเชื่อตามวิถีมุสลิมในการใช้เงินทุนฮาลาล ก็จะได้ใช้โอกาสนี้นำเงินไปพัฒนาคุณภาพในการดำเนินชีวิต ที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ 
         "  อีกไม่นานก็จะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทางเครือข่ายฯ จึงได้มีการเชิญชวนสหกรณ์ตามพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตของประเทศอาเซียน ที่มีลักษณะการดำเนินการคล้ายกัน เป็นสหกรณ์ที่ปลอดดอกเบี้ย มาร่วมกันเป็นเครือข่ายสหกรณ์อิสลามของอาเซียน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพูดคุยกัน โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้สนับสนุนให้เรามีการรวมกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์อิสลามของอาเซียนและพัฒนาขึ้นให้มากที่สุด นโยบายของ พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. ต้องการที่จะใช้สหกรณ์เป็นรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านพร้อมที่จะร่วมสนับสนุน ร่วมมือกันกับเรา พัฒนาคุณภาพชีวิต รายได้ ของประชาชน " ผศ.ดร.วรวิทย์ กล่าว
          นอกจากนี้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังได้บรรยายพิเศษใน หัวข้อ บทบาทสตรีกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้าสู่สังคมสันติสุข และ หัวข้อ สตรี (มุสลิมะห์) พลังแห่งการสร้างสรรค์สังคมแห่งความดี โดย ดร.อิสมาอีล ลุดฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  อีกด้วย 
          การจัดงานครั้งนี้ นับเป็นการกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ที่ดำเนินการลักษณะเดียวกันในกลุ่ม อาเซียน ได้เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของสหกรณ์ ความก้าวหน้า รูปแบบการดำเนินการของแต่ละสหกรณ์ จะได้ช่วยกันพัฒนาร่วมกัน ซึ่งในอนาคตเมื่อเข้าสู่ AEC เราจะไม่แข่งขันกัน จะช่วยเหลือ ร่วมมือกันพัฒนาสหกรณ์ต่อไป และยังเป็นการได้เชื่อมต่อกับต่างประเทศด้วย พลังของสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทยจะเชื่อมต่อกับระบบสหกรณ์อิสลามในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ เพื่อที่จะเชื่อมโยงแหล่งพื้นที่ฮาลาลที่เป็นแหล่งภูมิภาค  และการดำเนินการของสหกรณ์อิสลามไม่ได้ให้บริการเฉพาะประชาชนชาวมุสลิมเท่านั้น สามารถให้บริการได้ทั้งสมาชิกที่เป็นมุสลิมและสมาชิกศาสนาอื่น เพียงแค่เราดำเนินการด้วยระบบของอิสลาม คือ ไร้ดอกเบี้ย อีกด้วย