Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   พาตีเมาะ สะดียามู สตรีมุสลิมคนแรกนั่งรองผู้ว่าฯ
รองผู้ว่าราชการผู้หญิงมุสลิมคนแรกของประเทศไทย


             
              สำนักข่าวอะลามี่ :   คุณพาตีเมาะ สะดียามู  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นับเป็นสตรีมุสลิมคนแรกของประเทศไทยที่รับรับแต่งตั้งเป็นข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย 

               สำหรับ คุณพาตีเมาะ ฯ จับการศึกษา รปศ.รุ่น 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ม.อ. )  และ เคยดำรงตำแหน่ง ผช.เลขาธิการ ศอ.บต. (สป.มท.)  โดย ตำแหน่งล่าสุด เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  ดังกล่าว

                นายอุดร น้อยทับทิม อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า สำหรับ พาตีเมาะ สะดียามู เธออาวุโสระดับต้น ๆ ที่จะได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งนี้ เธอเติบโต ไต่เต้ามาจาก นักวิชาการ ของสำนักงานจังหวัดเธอมีความรู้ มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนพัฒนาจังหวัด และเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมาก

             “  สิ่งที่น่าประทับใจในตัวเธอ คือการแต่งกายบ่งบอกถึงความเป็นมุสลิมะฮ์ มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่เป็น เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย เธอสวมใส่หิญาบ มาจนกระทั่งได้รับ การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญ ในการบริหารงานของจังหวัด” นายอุดร กล่าวและแสดงความเห็นต่อว่า

             อย่างไรก็ตาม ต้องปรบมืออย่างดัง และยาวนาน ให้กับกระทรวงมหาดไทยที่ได้ให้ความไว้วางใจ มุสลิมมะห์ ชื่อ พาตีเมาะ สะดียามู ในครั้งนี้