Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ธอส.เตรียมเงิน2หมื่นล้านปล่อยกู้บ้านหลังแรกดีเดย์11ต.ค.นี้

 ธอส.เตรียมเงิน2หมื่นล้านปล่อยกู้บ้านหลังแรกดีเดย์11ต.ค.นี้

              สำนักข่าวอะลามี่: ธอส.เตรียมวงเงิน 20,000 ล้านบาท สำหรับ “โครงการบ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก” อัตราดอกเบี้ยต่ำ 0% นาน 3 ปี วงเงินให้กู้ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาซื้อขาย ในวงเงินรายละไม่เกิน1 ล้านบาท ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 หรือ ภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด

              นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงการคลัง  มีนโยบายช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยแห่งแรกเป็นของตนเอง และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ พร้อมที่จะเป็นกลไกหลักในการให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่าน “โครงการบ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก” อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปีแรก ปีที่ 4 - 7 คิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR - 0.50% ต่อปี (ลูกค้าสวัสดิการ)

               ส่วนลูกค้ารายย่อยทั่วไป คิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR ปีที่ 8 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR - 1.00% ต่อปี (ลูกค้าสวัสดิการ)      MRR - 0.50% ต่อปี  (ลูกค้ารายย่อยทั่วไป) ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 7.25% ต่อปี ผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี

               “เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การให้กู้สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยแห่งแรกเป็นของตนเอง จะต้องไม่เคยมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน และไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของ   ตนเอง โดยธนาคารจะให้กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุด ให้กู้เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร และซื้อทรัพย์ NPA ของ ธอส.กำหนดวงเงินให้กู้ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในวงเงินรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้สินเชื่อเป็นไปตามระเบียบของธนาคาร” นายวรวิทย์ฯ กล่าว

             นายวรวิทย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นโอกาสดีสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยสามารถมีที่อยู่อาศัยแห่งแรกเป็นของตนเอง ผ่านโครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดในปัจจุบัน ทั้งนี้ ธอส.ได้เตรียมทรัพย์ NPA ไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับลูกค้าที่กำลังหาซื้อที่อยู่อาศัยแห่งแรกที่มีราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งธนาคารมีทรัพย์ NPA ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ทั้งสิ้นกว่า 5,000 หน่วย  ทั่วประเทศ

(ภาพจากอินเตอร์เน็ต)

            ทั้งนี้ ธนาคารมีความพร้อมในการรับเรื่องยื่นคำขอกู้ ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2554 นี้  โดยในเบื้องต้นลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานการยื่นกู้ด้วยเอกสาร 5 อย่าง ได้แก่ 1. สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ + ทะเบียนสมรส (กรณีสมรสแล้ว)  2.สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า 3. เอกสารรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน บัญชีเงินฝาก สำเนาการค้า หรือหลักฐานการเสียภาษี  4. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและ 5.      สำเนาโฉนด หรือ สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (หรือภายใน 60 วัน นับจากยื่นเอกสารตามข้อ 1- 4 )

            โดยผู้สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะผู้นำสินเชื่อเพื่อบ้านที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการสินเชื่อบ้านอย่างครบวงจร ได้เตรียมความพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ และ ให้คำปรึกษาได้อย่างมืออาชีพ สะดวก และรวดเร็ว สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 0 - 2645 - 9000 หรือ www.ghbank.co.th