Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ศูนย์กลางอิสลามฯตั้งศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วม

 ศูนย์กลางอิสลามฯตั้งศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วม   

             สำนักข่าวอะลามี : ศูนย์กลางอิสลามฯตั้งศูนย์ประสานช่วยเหลือน้ำท่วม ระดมทุกฝ่ายร่วมมือทำงานปรุงอาหารไปแจกจ่ายพี่น้องผู้ประสบภัยที่อยุธยา  

(แฟ้มภาพ : ชาวอยุธยาปลาบปลื้มหลังรับถุงยังชีพพระราชทาน "ภาพจากอินเตอร์เน็ต")

              เมื่อค่ำวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย คลองตัน ได้มีการประชุมองค์กรเครือข่ายมุสลิมหลายองค์กร อาทิ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ ชมรมมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย มูลนิธิศรัทธาชนฯ  กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ เป็นต้น เพื่อระดมการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นครอบคลุมในหลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อุทกภัยรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี  

              ดร.ปกรณ์ ปรียากร ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ กล่าวว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นนี้เป็นครั้งรุนแรงครั้งหนึ่งที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายจังหวัดมีมีประชาชนได้รับผลกระทบนับล้านคน แม้หลายภาคส่วนจะระดมความช่วยเหลือแล้ว แต่หลายพื้นที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงเต็มที่นัก รวมทั้ง พี่น้องมุสลิมในหลายพื้นที่ไม่ได้รับอาหารฮาลาลทำให้ประสบปัญหาในการเป็นอยู่ ทางกองทุนซากาตและการกุศล ของมูลนิธิศูนย์กลางฯ จึงได้ตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย โดยจะจัดตั้งครัวขึ้นที่ศูนย์กลางฯ นำอาหารไป แจกจ่ายผู้ประสบภัยทุกวัน

               “เราได้รับการสนับสนุนจากร้านอะห์หมัดรสดี, ร้านโซเฟีย ในการปรุงอาหาร แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงต้องการให้พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงิน หรือวัตถุดิบเพื่อการปรุงอาหาร และต้องการอาสาสมัครมาช่วยดำเนินการ ต้องการรถ 6ล้อ และเรือ ในการลำเลียงสิ่งของ” นายชาคริต กล่าว

             ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานฯจะปรุงอาหารไปแจกจ่ายพี่น้องผู้ประสบภัยตั้งแต่วันที่12 ตุลาคมเป็นต้น ทุกวัน ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข 02-314-5638,02-369-2799  มือถือ 081-847-9733 

ที่มา: Mtoday