Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   เสียงของคนเทพานับพัน ถาม ?บิ๊กตู่ ชะลอโรงไฟฟ้า ทำไม?..?

เสียงของคนเทพา ถาม “บิ๊กตู่" ชะลอโรงไฟฟ้า ทำไม?

+++ เตรียมร้องนายกขอเดินหน้า โรงไฟฟ้าเทพา ต่อ

            เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำโดย นายหลี สาเมาะ อดีตกำนันตำบลท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา ประมาณ 200 คน รวมตัวกันชุมนุมบริเวณตรงข้ามโรงเรียนเทพา เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทบทวนการชะลอโครงการโรงไฟฟ้าเทพา เนื่องจากคนเทพาฟังเรื่องนี้มา 3-4 ปี แล้วอยู่ๆ จะมีการชะลอโครงการ เหมือนกับมาหลอกลวงคนเทพา ขออย่าฟังเสียงคนเพียง 9-10 คน ไม่มีความเป็นธรรม


            นายหลี  กล่าวว่า การออกมาในครั้งนี้ เป็นการแสดงจุดยืนที่พลังชุมชนแสดงออกมา คือ ความต้องการโรงไฟฟ้าจากชุมชนคนเทพา คนเทพาคนในพื้นที่เห็นด้วยและพร้อมที่จะสนับสนุน และอยากแสดงให้เห็นว่า การเข้าถึง เช่น ไปดูงานจากหลายๆ สถานที่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า รับทราบถึงเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ  พวกเราเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาคนในพื้นที่ สร้างคุณภาพขีวิตของคนเทพาให้ดีขึ้น หน่วยงานใหญ่ของภาครัฐ จะเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจคนในพื้นที่ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ให้เป็นเพียงเมืองผ่านแต่จะเป็นเมืองพัก ซึ่งจะต้องมีหน่วยงานเข้ามาช่วยกันพัฒนา  ไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะไม่ให้สร้าง คนส่วนมากสนับสนุนให้โรงไฟฟ้าเทพาเกิดขึ้น นี่คือความหวังของคนเทพา

             อยากให้ฟังเสียงความต้องการของคนเทพาที่แท้จริงกว่า 70,000 คน ซึ่งทุกคนมีความหวังว่าโรงไฟฟ้าเทพาจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน จึงขอออกมาแสดงจุดยืนและอีกไม่กี่วันต่อจากนี้คนเทพาพร้อมจะเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีเดินหน้าโครงการต่อไป ซึ่งถ้านายกรัฐมนตรียังไม่รับฟังก็จะขอถวายฎีกาต่อไป