Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   พิเชษฐ สถิรชวาลย์ ตั้งพรรคประชาธรรมไทย ลั่นขอเป็นนายกฯ

พิเชษฐ สถิรชวาลย์ ตั้งพรรคประชาธรรมไทย ลั่นขอเป็นนายกฯ 

             สำนักข่าวอะลามี่ :  พิเชษฐ สถิรชวาลย์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ และอดีตรัฐมนตรีหลายสมัย ยื่นจดทะเบียนพรรคประชาธรรมไทย ต่อ กกต. เรียบร้อยแล้ว ลั่นขอเป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมนำประสบการณ์ และแนวทางการแก้ปัญหา นำพาประเทศได้


           
              ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 
วันนี้ ( 9 มีนาคม 2561) นายพิเชษฐ สถิรชวาลย์ พร้อมสมาชิกพรรคได้เดินทางมาที่ กกต.พร้อมยืนจดจัดตั้งพรรคการเมืองเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ชื่อพรรค "ประชาธรรมไทย" โดยมีนโยบายหลัก ในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ และกรุงเทพมหานคร ประกาศส่งผู้สมัครลงทั่วประเทศ และ เตรียมคัดผู้มีประสบการณ์ ลงสมัครผู้ว่ากรุงเทำมหานคร

       "ผมมีแนวทางในการทำงานและมีแนวทางในการบริหารประเทศ โดยมั่นใจว่า ประสบการณ์การทำงานทางการเมือง เป็นอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง และเคยผ่านงานทางธุรกิจ ตลอดจนเคยเป็นอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีประสบการณ์กับประเทศมุสลิม และตะวันออกกลาง  สามารถนำประสบการณ์ต่างมาบริหารประเทศไทย และ พร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนนตรี คนต่อไป" นายพิเชษฐ กล่าวกับสำนักข่าวอะลามี่