Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   เปิดอลังการ งาน THA 2019 สุดยอดฮาลาลไทย

เปิดอลังการ งาน THA 2019 สุดยอดฮาลาลไทย

           สำนักข่าวอะลามี่ : งาน Thailand Halal Assembly 2019 ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด Algorithmic Touch of Halal  ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ (20-22 ธันวาคม 2562)

           เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดงานพร้อมด้วย ท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

           รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานจัดงาน Thailand Halal Assembly 2019 รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากโอไอซี และผู้แทนทูตานุทูตจากประเทศมุสลิม และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดงาน Thailand Halal Assembly 2019 ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด Algorithmic Touch of Halal  อย่างเป็นทางการ

          โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ