Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ แจ้งสภา มีผู้บิดเบือนสร้างข่าวเท็จโจมตีศาสนาอิสลาม

พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ แจ้งสภา

มีผู้บิดเบือนสร้างข่าวเท็จโจมตีศาสนาอิสลาม

           สำนักข่าวอะลามี่ : “พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.จังหวัดสงขลา เรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีสร้างข่าวเท็จ โจมตีศาสนาอิสลาม สร้างความแตกแยก ประสงค์ร้ายต่อราชอาณาจักร

           (26 ธ.ค.2562)  พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ได้หารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ว่า ขณะนี้มีผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์บิดเบือนข้อเท็จจริง ตัดต่อภาพและเสียงให้เกิดความแตกแยกในด้านศาสนา มีการกล่าวโจมตีพระผู้เป็นเจ้าของศาสนาอิสลาม และพระศาสดามูฮัมหมัด ซึ่งชาวมุสลิมให้ความเคารพและศรัทธาด้วยถ้อยคำอันหยาบคาย

         ทั้งนี้ประเทศไทย ไม่เคยมีปัญหาความขัดแย้งด้านศาสนา เนื่องจากประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทำนุบำรุงทุกศาสนา

         ดังนั้นการกระทำของบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีดังกล่าวจึงมุ่งให้เกิดความวุ่นวายภายในราชอาณาจักรโดยมีเจตนาประสงค์ต่อผล จึงขอได้มอบข้อมูลนายกรัฐมนตรี และให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตั้งคณะทำงานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยด่วน
    

#AlamiChannel

#สุรินทร์ปาลาเร่