Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ชาวนราฯร่วมฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 82 ปี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส

ชาวนราฯร่วมฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 82 ปี

พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส

               สำนักข่าวอะลามี่ :  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วยภาคประชาชนทั้งพุทธ -มุสลิม ในจังหวัดนราธิวาส ร่วมแสดงมุทิตาจิตในพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 82 ปี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ณ วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส


              วันนี้ (6 ม.ค. 63) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะ ร่วมแสดงมุทิตาจิตในพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 82 ปี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ณ วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยมี นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายอำเภอสุไหงปาดี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะศิษยานุศิษย์ประชาชนชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม ร่วมพิธีจำนวนมาก

            หลังจากนั้นนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณหน้าโบสถ์วัดประชุมชลธารา และปล่อยปลาสุลต่าน จำนวน 82,000 ตัว บริเวณลำธารธรรมชาติหลังวัดประชุมชลธารา จากนั้น เป็นพิธีเปิดกิจกรรมอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น (ภาษาเจ๊ะเห) โดยมีประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

              ต่อมาเช้าของวันที่ 7 ม.ค. 63  เวลา 09.30น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย นายธนาธิป พรหมชื่น นายอุดม ไชยสาลี ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และ พล.อ.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พล.ท.อุกฤษณ์ อากาศวิภาต พล.ท.ธนะ เชียงทอง ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พล.ท.อำนาจ นาคศรีหัวหน้าสำนักงาน คปต. ส่วนหน้า


            พร้อมด้วย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนาอิสลาม และ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทานพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส/เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา โดยมี นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธี ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส


           พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ดีใจและยินดีที่ทุกท่านมาร่วมแสดงมุทิตาจิตฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ศาสนา ทั้งศาสนาพุทธและมุสลิม ต่างมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมาอย่างยาวนาน เป็นภาพความประทับใจที่เราทุกคนต่างเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกันมาโดยตลอด

            โดยการจัดงานฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ภาษาเจ๊ะเห ภาษาประจำถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนัก ได้ช่วยกันสืบสานภาษาเจ๊ะเห ให้คงอยู่สืบไป

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส