Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   นายกรัฐมนตรี นำ ครม.ลงตรวจงานชายแดนใต้

นายกรัฐมนตรี นำ ครม.ลงตรวจงานชายแดนใต้

         สำนักข่าวอะลามี่ : นายกรัฐมนตรี เผยรัฐบาลจริงใจเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมผลักดันโครงการสำคัญจังหวัดชายแดนภาคใต้


         ที่อาคารรื่นอรุณ เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการและการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 


           พร้อมด้วยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเดินทางลงพื้นที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  มี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมติดตามคณะ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  นายอำเภอสุไหงโก-ลก นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและพลังมวลชนในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมให้การต้อนรับ

         ช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีและคณะ สักการะศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พร้อมกันนี้ได้พบปะตัวแทนสมาคมชาวไทย เชื้อสายจีน  4 สมาคม สมาคมฮกเกี้ยน สมาคมแต้จิ๋ว สมาคมแคระ และสมาคมไหหลำ

        จากนั้น นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางไปยังอาคารรื่นอรุณ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  พบประชาชนในพื้นที่และเยี่ยมชมนิทรรศการด้านสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP พรีเมี่ยมของจังหวัดนราธิวาส ทั้ง 8 กลุ่ม และการค้าออนไลน์

         นายกรัฐมนตรี พูดคุยกับประชาชนว่า รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนทุกพื้นที่  ขณะเดียวกันพร้อมผลักดันโครงการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทางรัฐบาลจะได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่ด้วย  ทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขราคายางตกต่ำ จะมีการกำหนดแนวทางส่งเสริมการใช้ยางในประเทศและการปลูกพืชทดแทนในสวนยาง เพื่อลดการผลิตยางพารา ให้ตรงกับความต้องการของท้องตลาด ทั้งนี้ขอให้มองตลาดการค้าให้สมดุลทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย  อัตลักษณ์ของพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องอนุรักษ์สืบสานกันต่อไป พร้อมทิ้งท้ายว่า " ผมเป็นทหาร ใจผมดี ผมจริงใจ "

          ส่วนช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางไปวัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นมัสการพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ณ ศาลาการเปรียญ วัดประชุมชลธารา และพบปะพูดคุยกับประชาชนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่เดินทางมาต้อนรับ

          จากนั้นเยี่ยมนักเรียนในโครงการ “ รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้” เป็นโครงการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนระดับมัธยมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดภาคใต้ชายแดนที่ขาดโอกาส ให้ได้รับการแนะแนวพัฒนาวิชาการเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

           ด้านนายสัมพันธ์ มะยูโซะ หรือ  ส.ส.บีลา จังหวัดนราธิวาส เขต  2 พรรคพลังประชารัฐ  เปิดเผยกับสำนักข่าวอะลามี่ ว่า ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี นำครม.ลงพื้นที่ชายแดนใต้ในวันนี้ ยังมี ส.ส.ของรัฐบาลกว่า 30 คน ลงมาในพื้นที่ด้วย โดยการนำของ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ประธานวิปรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

          นายสัมพันธ์ กล่าวว่า ในฐานะเป็น ส.ส.ที่เป็นคนในพื้นที่ ได้พยายามผลักดันโครงการต่างๆของรัฐบาล ที่ นำโดย ท่านพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ทั้งเรื่องสินค้าการเกษตร การค้าชายแดน  การคมนาคม และ การท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสได้รับการดูแลจากรัฐบาลที่เท่าเทียมกัน

         "ในฐานะที่เป็น ส.ส.ในพื้นที่ วันนี้ยินดีที่เห็นความจริงใจของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทรืโอชา ด้วยการนำ ครม.ลงมาดูพื้นที่ โดย ครม.ได้แบ่งและแยกย้ายไปดูพื้นที่ ต่างๆ ตามภารกิจที่รับผิดชอบ ซึ่งการที่ นายกรัฐมนตรี ลงมาในครั้งนี้จะมีผลต่อการผลักดันนโยบายต่างๆที่รัฐบา่ลพยายามดำเนินยการให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น"   นายสัมพันธ์  มะยูโซะ หรือ  ส.ส.บีลา จังหวัดนราธิวาส เขต  2 พรรคพลังประชารัฐ กล่าว.

 

 แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส