Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   Date in South เวทีธุรกิจชายแดนใต้ สร้างเครือข่ายต่อยอดสู่ตลาดโลก

Date in South เวทีธุรกิจชายแดนใต้

สร้างเครือข่ายต่อยอดสู่ตลาดโลก

             สำนักข่าวอะลามี่ :  มหกรรมเวทีสินค้า Date in South มีผู้ประกอบการจากไทย มาเลเซีย ร่วมแสดงสินค้ากว่า 200 ร้านค้า  หวังสร้างเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่ ต่อยอดนวัตกรรมใหม่ ขยายตลาดในการจำหน่ายสินค้าและบริการให้กว้างขึ้น

              วันนี้ (31 มกราคม 2563 เวลา  09.30 น.) ณ สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้า Digital Business and Trade Exhibition in South Thailand หรือ  Date in South โดยมี ดาโต๊ะซรี ไซฟุดดีน นาซูดีออน บิลอีสมาอีล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าภายในและกิจการผู้บริโภค ประเทศมาเลเซีย  พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 

              พร้อมด้วย กงสุลใหญ่ประเทศมาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา  กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู  ทูตพาณิชย์ประเทศมาเลเซีย  นายอำเภอสุไหงโก-ลก นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก  สมาคมนักธุรกิจมุสลิมจังหวัดนราธิวาส ผู้ประกอบการธุรกิจจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยและผู้ประกอบการจากประเทศมาเลเซีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เข้าร่วมในพิธีเปิด

               สำหรับงานแสดงสินค้า Digital Business and Trade Exhibition in South Thailand (DATE IN SOUTH) เป็นงานมหกรรมแสดงสินค้า และเจรจาจับคู่ธุรกิจชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดโดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) บูรณาการร่วมกับภาคเอกชน โดยสมาคมนักธุรกิจมุสลิมนราธิวาส จัดแสดงสินค้านานาชาติจากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประกอบการจากประเทศมาเลเซีย กว่า 200 ร้านค้า ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 

            ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้ สร้างเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมใหม่ และขยายตลาดในการจำหน่ายสินค้าและบริการให้กว้างออกไป โดยการแสดงสินค้าครั้งนี้ จะเป็นการแสดงศักยภาพของภาคเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่ยอมรับ จากผู้บริโภคในระดับนานาชาติ

            นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า งานแสดงสินค้า และเจรจาธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ มีการแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประกอบการจากมาเลเซีย อันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างดี และกิจกรรมสำคัญคือการประชุม IMT-GT หรือโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย ที่ประกอบด้วยอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ซึ่งผู้ประกอบการตอบรับเดินทางมาเข้าประชุมกว่า 80 ท่าน อันจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในระดับอนุภูมิภาค

           นอกจากนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าภายในและกิจการผู้บริโภค ประเทศมาเลเซีย  เลขาธิการ ศอ.บต. ที่ได้บูรณาการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการและภาคเอกชนโดยสมาคมนักธุรกิจมุสลิมนราธิวาส ในการดำเนินการ จัดกิจกรรม ที่มีความสำคัญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะสามารถช่วยผู้ประกอบการ ได้เจรจาธุรกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี และช่วยขยายตลาดการค้าได้มากยิ่งขึ้น

             ทั้งนี้นอกจากจะเน้นในเรื่องของการค้าการขายแล้ว ยังเป็นการยกระดับ สร้างความเชื่อมั่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เพราะถือว่าทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดกัน นอกจากนั้นเรายังมีความสัมพันธ์ ในเรื่องของศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ มีความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ตามแนวชายแดนระหว่างประเทศ  และสิ่งสำคัญในอนาคตอันใกล้นี้ ทางรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการค้า โดยจะมีการลดเงื่อนไข เพื่อความสะดวกในเรื่องการค้า และจะยกระดับการค้าการขายชายแดน ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

            ด้าน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจในวันนี้ เป็นการแสดงสินค้าระหว่างนักธุรกิจของไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นักธุรกิจของประเทศมาเลเซีย และนักธุรกิจประเทศอินโดนีเซีย ถือเป็นการยกระดับการค้าชายแดนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการค้าชายแดนและสำรวจนักธุรกิจรุ่นใหม่ ต้องขอบคุณสมาคมนักธุรกิจของจังหวัดนราธิวาสที่ได้ประสานผู้ประกอบการทั้งฝั่งไทยและมาเลเซีย รวมทั้งอินโดนีเซีย มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยสามารถดึงคนที่มีศักยภาพมาร่วมงานในครั้งนี้ได้และได้สื่อสารให้เห็นว่าเราไปได้อีกไกล อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. พร้อมที่จะสนับสนุนต่อไป

             นายบูรฮันร์ สะเมาะ ประธานคณะทำงาน  Date in South กล่าวถึง การจัดงาน Digtal Business and Trade Exhibition in Southern Thailand หรือ Date in South ว่า เป็นมหกรรมแสดงสินค้านานาชนิดจากผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
           “ งาน Date in South งานที่จะเป็นแหล่งรวมพลนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มาแลกเปลี่ยนแนวคิดธุรกิจแห่งแรกในภาคใต้ คาดหวังว่าจะเป็นการต่อยอดและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการชายแดนใต้ ได้ขยายตัวมากขึ้น” นายบูรฮันร์ กล่าว.