Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ชาวสวนยางจี้รัฐแก้ปัญหายางตกต่ำ

ชาวสวนยางจี้รัฐแก้ปัญหายางตกต่ำ         

            สำนักข่าวอะลามี่ : “ชาวสวนยาง” กร้าวบอยขอดงดขายยาง60วันหลังราคาตกฮวบฮาบ จี้รัฐนำเงิน 8,000 ล้าน มาบริหารจัดการ  “ยางโคม่า”  เสนอให้นำเข้าสู่ ครม.วันอังคารนี้   หากไม่นำเข้าต้องเจอชาวสวนยางที่ทำเนียบ และกระทรวงเกษตร ตลอดจนถึง สกย.แน่  

           นายเพิก เลิศวังศ์พง   ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสนยางแห่งประเทศไทย  จำกัด (ชสยท.)  เปิดเผยว่า  ตนเองในฐานะเจ้าของสวนยาง 70 ไร่  พร้อมด้วยแกนนำชาวสวนยางทั่วประเทศไทย   ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าจะทำการงดขายยาง จำนวน 60 วัน โดยให้แต่ละจังหวัดมีการบริหารจัดการกันเอง  สาเหตุที่ไม่ขายเนื่องจากราคายางที่ต่ำลงมาก  และตำกว่าต้นทุนการผลิต 

          นายเพิก  กล่าวอีกว่า  ด้วยเหตุจากโรงงานอุตสาหกรรมส่งออกยางงดรับซื้อ    ดังนั้นรัฐบาลจะต้องนำนโยบายโครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า  จำนวน 8,000 ล้านบาท   มาให้สถาบันเกษตรกรบริหารจัดการในการรับซื้อยาง เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ  อย่างเร่งด่วน

           “รัฐบาลจะต้องนำโครงการสนับสนุนสถาบันฯ  เข้าครม. เพื่ออนุมัติในวันอังคารนี้   หากไม่นำเข้า ครม.ในวันอังคารนี้ รัฐบาล  กระทรวงเกษตร และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง  จะต้องเจอกับมาตรการของชาวสวนยาง ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ประมาณ  6 ล้านคน  อย่างเลี่ยงไม่พ้น "นายเพิก กล่าวและว่า

             ซึ่งขณะนี้เรามีมาตรการดำเนินการพร้อมแล้ว   ในส่วนน้ำท่วมก็ส่วนน้ำท่วม   ในส่วนสวนยางก็ในส่วนสวนยาง  ขณะนี้ชาวสวนยาง ก็เกิดสภาพสาหัสขนาดหนัก ไม่แพ้กัน อีกทั้งยังถูกน้ำท่วมด้วย

            นายเพิก  ยังกล่าวอีกว่า  ส่วนพ่อค้านักธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมยางส่งออก ที่หยุดรับซื้อยางในขณะนี้  หากมีการหยุดรับซื้อยางแล้ว ก็ขอให้หยุดตลอดกาล ไปปิดทำการอย่างถาวร  อย่ามาเปิดทำการอีก   ในขณะที่ประเทศเกิดภาวะวิกฤติจากน้ำท่วมแล้ว แล้วยังมาซ้ำเติมกัน   ดังนั้นก็ขอให้หยุดอย่างถาวรตลอดไป  โดยชาวสวนจะทำการขึ้นแบล็กลิสต์กับบริษัทเหล่านี้ไว้ทั้งหมด  แล้วจะต้องเจอกับมาตรการขั้นเด็ดขาดจากชาวสวนยางในระลอกต่อไป  จึงขอฝากไปยัง สมาคมยางพาราไทยด้วย โปรดได้แจ้งไปยังบริษัทผู้รับซื้อยางต่าง ๆ ด้วย

              “ชาวสวนยางอ่อนข้อให้มาตลอด  แต่คราวนี้จะไม่ยอมอ่อนข้อให้อีกแล้ว   อยู่บนหน้าแผ่นดินไทย หากินกับคนไทย แล้วยังมาทำลายคนไทยอีก  ทั้งบริษัทคนไทย และ บริษัทลูกครึ่ง แล้วจะต้องเจอกัน”.