Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   สตูลจับมือองค์กรท้องถิ่นเปิดครัวฮาลาลที่มีนบุรี

   สตูลจับมือองค์กรท้องถิ่นเปิดครัวฮาลาลที่มีนบุรี 

           สำนักข่าวอะลามี่ : สตูลรวมพลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดครัวฮาลาล พร้อมส่งชาชักของดีสตูล จากองค์กรท้องถิ่น ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหยื่อน้ำท่วมที่มีนบุรี กรุงเทพฯ.

           นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ รองผวจ.สตูล กล่าวว่า ได้รับคำสั่งจาก รมต.กระทรวงมหาดไทย ให้ร่วมกับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล้าง จัดอาหารกล่อง
ไปช่วยมีนบุรี กทม ในวันที่ 18 พ.ย. 54 เป็นเวลา 7 วันจ ึงได้เชิญ นายสมเกียรติ เลียงประสิทธิ์  นักธุรกิจใหญ่ ใน จ.สตูล นายมาเลย์ โต๊ะดิน นายกอบต.ปูยู และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าหารือ

         โดยจะจัดครัวรัฐบาลสตูล ออกเดินทางไปร่วมในวันที่ 18 พ.ย. 54 โดยจะเริ่มดำเนินการที่มีนบุรี เป็นครัวซีฟูต ฮาลาล โดยผลิตอาหารกล่อง
วันละ 3,500 กล่อง พร้อมชาชักอีกจำนวน มากโดยจะให้องค์กรท้องถิ่น โดยมีนายกอบจ. -นายกอบต. จาก จ.สตูล เข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

          " เชื่อว่า การเปิดตัวชาชักของ จ.สตูล และอาหารฮาลาล ของ จ.สตูล ในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของหัวหน้าส่วนราชการองค์กรท้องถิ่น และภาคเอกชนทั้งหมดโดยนายสมเกียรติ เลียงประสิทธิ์ ได้ให้การสนับสนุนอาหารซีฟูต ตลอดงานทั้ง7 วัน อย่างเพียงพอ"นายเหนือชาย กล่าว

            ด้าน นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธ์ นายกอบจ.สตูล กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการจัดชาชักของดีเมืองสตูล ร่วมกับ อบต. และเทศบาล ในจังหวัดสตูลทุกแห่งโดยไปเปิดดำเนินการคู่กับครัวรัฐบาลสตูล ที่มีนบุรี กทม. ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับกาดรประสานงานจาก นายมาเลย์ โต๊ะดิน นายกอบต.ปูยู ได้ประสานให้นายกทุกอบต. ในจ.สตูล ได้ร่วมกันตั้งงบประมาณในการจัดชาชักของดีเมืองสตูลไปโชว์ที เขตมีนบุรี ซึ่งถือว่าในครั้งนี้เป็นการโชว์ศักยภาพของ จ.สตูล ทั้ง 7 อำเภอ ได้ร่วมพลังจัดชาชัก ที่ดีที่สุดของ จ.สตูล ไปโชว์ที่มีนบุรี กทม.พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่มีนบุรี กทม.อีกด้วย