Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ด่านศุลกากรกสะเดาแห่งใหม่มูลค่ากว่า2พันล้าน (ตอน 1)

ด่านศุลกากรกสะเดาแห่งใหม่มูลค่ากว่า2พันล้าน

สร้างเสร็จ แต่เปิดใช้งานไม่ได้ กระทบเศรษฐกิจด่านนอก (ตอน 1)

         ( 4ตุลา 63 ) สำนักข่าวอะลามี่ : ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่บนพื้นที่ 600 ไร่ ติดพรมแดนไทย มาเลเซีย บ้านด่านนอก ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ใช้งบประมาณการเวนคืนที่ดินกว่า800 ล้าน ค่าก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานในบริเวณด่าน 1600 ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า 2พันล้านบาท

          บัดนี้ได้มีการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบอาคาร  ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แล้ว แต่ยังใช้งานไม่ได้

           ล่าสุด นายเกชา เบญจคาร นายก อบต.สำนักขาม นำ สำนักข่าวอะลามี่ ลงดูพื้นที่ พบว่าทุกอาคารยังปิดบริการ สภาพว่างเปล่า เหมือนร้างเนื่องจากยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้

           นายเกชา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้ท้วงติงโครงการดังกล่าว โดยขอให้ทบทวนการก่อสรา้ง แต่ไม่เป็นผล โดยมองว่าการก่อสร้างด่านศุลกากรดังกล่าวจะไม่ตอบโจทย์พื้นที่ และจะมีปัญหาการสัญจรตามมา เนื่องจาก ช่องทางเข้าด่านไทยกับมาเลเซีย ไม่เชื่อมโยงกัน อีกทั้งยังอาจกระทบกับเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจของเมืองด่านนอก

           ติดตามการให้สัมภาษณ์ของ นายเกชา เบญจคาร นายก อบต.สำนักขาม ต่อกรณีการสร้างด่านศุลกากรสะเดาใหม่ มูลค่ากว่า 2 พันล้าน ได้ที่นี่..