Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ฮาลาล..สะเทือน รัฐเล็งตั้งเป็นองค์การฮาลาลมหาชน


ฮาลาล สะเทือน รัฐบาลเล็งตั้งองค์การฮาลาลมหาชน

          มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ยันไม่มีผลกระทบ แต่จะทำให้การทำงานขององค์กรศาสนาได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ การทำงานมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มากกว่าเดิม

          เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ภัตตาคารสินธรสเต็กเฮาส์ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาหน่วยรับรองฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2564 มีโดยมี ท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยตำแหน่ง ร่วมเปิดงาน นางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ประธานฝ่ายกิจการฮาลาลประจำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ฝ่ายตรวจสอบ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮาลาล จากทั่วประเทศ เข้าร่วมประมาณ 500 คน

          นายณรงค์เดช สุขจันทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกล่าวรายงานว่า การจัดการสัมมนาดังกล่าวเพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงานของกิจการฮาลาล รวมทั้งสรุปการทำงานที่ผ่านมา เพื่อพัฒนากิจการฮาลาลของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยปัจจุบัน มีผู้ประกอบการฮาลาลขอรับรองฮาลาล จำนวน 150,000 ผลิตภัณฑ์ ขายสินค้าไปทั่วโลก

           ด้าน นางสาว มนัญญา กล่าวว่า เมื่อได้รับเชิญไปที่ไหนก็จะบอกกับผู้จัดงานว่า จะพูดตรงไปตรงมา ซึ่งขณะนี้รัฐบาลมีแนวทางที่จะออกกฎหมายให้การบริการกิจการฮาลาลเป็นองค์การฮาลาลมหาชน เป็นหน่วยงานราชการ บริหารที่เป็นอิสระ ได้รับการสนับสนุนการทำงานจากภาครัฐ ในจังหวัดก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจ มีส่วนร่วม เมื่อมีการไปตรวจสอบ ก็จะได้รับการสนับสนุนการทำงาน ไม่มีข้อครหา

        ที่ผ่านมา เรื่องฮาลาล เราทำได้ดี แต่ยังมีข้อครหา เสียงพูด ฮาลาล ห้าล้าน บ้าง หรือเวลาไปที่ไหน มีผู้ประกอบการพูดว่าขอฮาลาลแพง ในฐานะที่เป็นมุสลิม เราจะรู้สึกอย่างไร จึงคิดว่าจะผลักดันให้ฮาลาลเป็นองค์การฮาลาลมหาชน” นางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์ กล่าว

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหการณ์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องของฮาลาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ได้ให้ความสำคัญ เพราะฮาลาลมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้มอบหมายให้ตน ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีมุสลิมรับผิดชอบเรื่องการผลักดันกฎหมาย ได้มีการปรึกษากับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จึงอยากให้เวทีสัมมนาในวันนี้ ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น

       มีรายงานว่า หลังข้อเสนอของ นางสาว มนัญญา ให้นำเรื่องฮาลาลจัดตั้งเป็นองค์กรมหาชน ได้มีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมอย่างกว้างขวาง ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ได้กลุกขึ้นสนับสนุนการจัดตั้งว่า เป็นเรื่องที่ดี ขณะที่หลายคนในที่ประชุมยังกังขาว่า หากมีองค์การมหาชนฮาลาล จะมีผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรศาสนาหรือไม่

         ทั้งนี้ นางสาว มนัญญา กล่าวว่า การจัดตั้งองค์การมหาชน ไม่มีผลกระทบ แต่จะทำให้การทำงานขององค์กรศาสนาได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ จะทำให้การทำงานมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีมากกว่าเดิม อยากให้ที่ประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น โดยสามารถเขียนข้อความส่งมา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณา หากพวกเราไม่เห็นด้วย ก็จะได้ไปบอกนายกฯ ให้พับการเสนอกฎหมายไป หากพวกเราเห็นด้วย ก็จะได้เดินหน้าต่อไป

         นางสาว มนัญญา ให้สัมภาษณ์ว่า การผลักดันกฎหมาย จัดตั้งฮาลาลเป็นองค์การมหาชน เป็นเพียงแนวคิดที่ต้องการผลักดัน จากนี้ไปก็จะไปจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษา ซึ่งก็แล้วแต่คณะกรรมการกลางฯ ว่าจะเสนอใครเข้ามา รายละเอียดยังบอกไม่ได้อยู่ที่คณะทำงานจะศึกษา ยืนยันว่า การจัดตั้งองค์การฮาลาลมหาชน ไม่กระทบต่อการทำงานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เกี่ยวกับฮาลาล แต่จะช่วยให้การทำงานมีความคล่องตัว มีการประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ อย. กรมปศุสัตว์ ทำให้การทำงานได้ดีขึ้น 

       อย่างไรก็ตาม แนวคิดจัดตั้งองค์การฮาลาลมหาชน เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในหมู่ กอท. และ กอจ. มีการนำเรื่องนี้มาถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง ทั้งบนเวที และ กาารจับกลุ่มสนทนา