Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   น้ำท่วมทำเหล็กลวดรัดจอยางขาดตลาด

  เปิดหน้ายางพาราใหม่อีก15ล้านต้น-น้ำท่วมทำเหล็กลวดรัดจอยางขาดตลาด      

           สำนักข่าวอะลามี่:  สกย.พัทลุง เผยปีนี้ยางเปิดหน้าใหม่ กว่า 15 ล้านต้น ขณะที่ผู้ประกอบการผลิตเหล็กลวดผลิตรัดจอกยางในพื้นที่ ระบุน้ำท่วมทำให้สินค้าเพิ่มราคาและขาดแคลนวัสดุ

              รายงานข่าวจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยว่า ยางที่จะเปิดหน้าใหม่มีประมาณ 200,000 ไร่ในปีนี้   โดยยางจะปลูกกัน 75 -76  ต้น / ไร่ รวมแล้วที่จะเปิดหน้าใหม่ ประมาณ 15,200,000  ต้น  จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ห่วงรัดเพื่อตั้งจอกยาง ส่วนห่วงรัดจอกยาง ที่ขาดแคลนในขณะนี้ น่าจะมาจากระบบกสารขนส่งที่เกิดมาจากภาวะน้ำท่วม

             นายพูนสุข  อุเทนพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพัทลุง (สกย.) กล่าวว่า การปลูกยางทดแทนในปี 2554 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยทาง สกย.มีเป้าหมายในการปลูกยางทดแทนประมาณ 350,000 ไร่ / ปี  สาเหตุในปีนี้ที่เข้าเป้าหมายในการปลูก เพราะยางได้รับความเสียหายจากภาวะอุทกภัยและวาตภัยในภาคใต้ในปีที่ผ่านมา จึงมีการปลูกทดแทนเป็นไปตามเป้า.

             ด้าน นายสุทัศน์ สมันนุ้ย เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตห่วงรัดต้นยางจังหวัดพัทลุง   เปิดเผยว่า   จากภาวะน้ำท่วมขนาดหนักจนส่งผลกระทบโดยภาพรวม จนสินค้าบางตัวขาดตลาดไปเพราะส่วนหนึ่งกลุ่มการค้าบางกลุ่มที่ถือได้เก็บสินค้าไว้เพื่อรอราคาใหม่  เมื่อไปสั่งของต่างได้รับคำตอบว่าสินค้ามีจริง แต่ยังไม่สามารถปล่อยออกได้

             " ตอนนี้ขาดแคลนเหล็กลวด พนักงานจึงว่างงาน แต่ถึงอย่างไรห่วงรัดต้นยาง ก็ได้กักเก็บไว้ให้ผู้สั่งไว้แล้วจำนวนหนึ่ง”.นายสุทัศน์ กล่าว.