Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   นิตยสาร ดิ อะลามี่ ฉบับเดือนตุลาคม 2563

นิตยสาร ดิ อะลามี่ ฉบับเดือนตุลาคม 2563 

                 นิตยสาร ดิ อะลามี่ ฉบับนี้ เรามีความภูมิใจที่จะเสนอบทบาทการทำงานและการรวมตัวผ่านการเสียสละของคนกลุ่มหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างเกราะทางปัญญาในนาม “มูลนิธิมุสลิมวิทยาภูเก็ต”   ติดตามอ่านรายลบะเอียดได้ในฉบับ

                อีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนถึงการทำงานของรัฐ คือ โครงการมหากาพย์ นั่นคือ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดา แห่งใหม่ ที่วาดฝันสวยหรูว่าจะก่อให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจแก่เมืองชายแดนไทย-มาเลเซีย

                  แต่ล่าสุด เกชา เบญจคาร  นายกอบต.สำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และ นายอนุมัติ อาหมัด สว. ออกมาประสานเสียงคัดค้าน พร้อมชี้ให้เห็นว่า โครงการนี้มีความพยายามรีบสร้าง โดยไม่ฟังเสียงคนในพื้นที่ จนถึงขณะนี้สร้างเสร็จ 2 ปี แต่ใช้งานไม่ได้ ติดตามอ่านที่มาที่ไป และมุมมองต่อโครงการสะเดาแห่งใหม่ ในฉบับ

                  เกาะติดสถานการณ์ท่องเที่ยวอันดามัน นายสามารถ เจริญฤทธิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ได้นำเสนอรัฐบาลผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ขอเปิดพื้นที่ 2 เกาะ ”เกาะบุโหลน และเกาะหลีเป๊ะ” รับนักท่องเที่ยวสเตท ควอรันธีน ( State Quarantine) เพื่อต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการและธุรกิจท่องเที่ยวสตูล ต้องติดตามว่าจะทำได้หหรือไม่อย่างไร

             นิตยสาร ดิ อะลามี่  ยังคงทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง เป็นสะพานเชื่อมสังคมไทยสู่สังคมโลก ด้วยพันธกิจบนความเป็นมใออาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม