Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   สมรภูมิเดือดที่บ้านนาจาน

สมรภูมิเดือดที่บ้านนาจาน


                 สำนักข่าวอะลามี่ : วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๒o  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จ ฯโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังฐานปฏิบัติการบ้านนาจาน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  ที่แห่งนี้เปรียบเสมือนด่านหน้าที่จะสกัดศัตรูซึ่งเดินทางข้ามลำน้ำโขงมาจากฝั่งลาว ในขณะนั้นตำรวจตระเวนชายแดนและอาสาสมัครถูกซุ่มดักยิงถล่มด้วยจรวด อาร์.พี.จี. จนเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึง ๘ นาย แต่พระองค์มิได้ทรงหวาดหวั่นแต่อย่างใด...

               ทรงมีพระราชดำรัสให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ประจำฐานถ้วนทั่วทุกนาย และทรงมีพระมหากรุณาแนะนำให้จัดปรับปรุงบังเกอร์ให้มั่นคงปลอดภัยอีกด้วย  จากนั้นได้เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านกุ่ม อำเภอนครไทย ทรงเล็งเห็นว่าฐานแห่งนี้มีความแน่นหนา และมีอันตรายน้อยกว่าบ้านนาจาน หลังจากทรงตรวจเยี่ยมทหาร ตำรวจแล้ว จึงเสด็จ ฯ กลับมาพักแรมที่ฐานบ้านนาจาน ทั้ง ๆ ที่กองทัพภาคที่ ๓ ได้จัดที่ประทับแรมและพระกระยาหารไว้พร้อมแล้วที่ฐานบ้านกุ่ม ซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่า

อ่านฉบับเต็มได้ที่  http://www.thealami.com/main/content.php?page=sub&category=2&id=2450
ตีพิพม์ครั้งแรก นิตยสาร ดิ อะลามี่ ฉบับมิถุนายน 2561