Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ดึงกลุ่มGEN ตั้งสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวนาง ชูนโยบาย : กวาดบ้าน ดึงศักยภาพชุมชนยั่งยืน

ดึงกลุ่ม GEN ตั้ง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวนาง

ชูนโยบาย” กวาดบ้าน”ดึงศักยภาพชุมชนสู่ความยั่งยืน

           สำนักข่าวอะลามี่ : นักธุรกิจอ่าวนาง จับมือตั้ง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวนาง ดึงศักยภาพพื้นที่ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน  ชูนโยบาย “ กวาดบ้าน” เราต้องพัฒนาความสะอาด ความปลอดภัย ความเป็นธรรมต่อนักท่องเที่ยว
           นายสมเกียรติ ขยันการ ผู้บริหารและเจ้าของ อ่าวนาง ฟิโอเร่ รีสอร์ท (AONANG FIORE RESORT) ในฐานะนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวนาง กล่าวกับสำนักข่าวอะลามี่ ถึงการก่อตั้งสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวนาง โดยล่าสุดเชิญสมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบการและทายาทธุรกิจในพื้นที่อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ( กลุ่มGEN) พบปะหารือกำหนดแนวทางการทำงานของสมาคมฯ

           ทั้งนี้ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวนาง โดยคนรุ่นเก่า สู่ คนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้มีความสามารถเข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยใช้นโยบาย “ กวาดบ้าน” เป็นหลัก เช่น เราต้องพัฒนาความสะอาด ความปลอดภัย ความเป็นธรรมต่อนักท่องเที่ยว ให้ทุกองค์กรมาเป็นสมาชิก ประกอบด้วย โรงแรม บริษัทนำเที่ยว ฟิตเนสสปา ร้านอาหารเครื่องดื่ม เรือบริการ และรถบริการต่างๆ รวมถึงภาคประมงพื้นบ้าน เกษรตชุมชน เป็นต้น

          นโยบายดังกล่าวจะร่วมกันขับเคลื่อนและเราจะร่วมพัฒนาการ ซื้อ ขาย ต่อกันเพื่อให้เม็ดเงินอยู่ในท้องถิ่น และทุกคนทุกกิจการจะได้อยู่รอดตลอดไป ให้คนในท้องถิ่น จะมีงานทำด้วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวใหม่ สร้างจุดขายใหม่ด้วยสถาปัตยกรรมของชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวในอ่าวนางอีกด้วย

          นายสมเกียรติ กล่าวว่า สำหรับการจัดตั้งสมาคมธุรกิจการท่องท่องเที่ยวอ่านาง มีวัตถุประสงค์  พัฒนาและส่งเสุริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและชุมชนในพื้นที่อ่าวนาง ไร่เล คลองม่วง ทับแขก และอื่นๆ ในจังหวัดกระบี่

         นอกจากนี้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการ หน่วยงานเอกชนหน่วยงานท้องถิ่นและภาคประชาชน

           ส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวของอ่าวพระนางและพื้นที่ใกล้เคียง

           ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

           ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในระหว่างสมาชิกชมรม และสมาคมอื่นๆ

          จัดหาทุนหรือรับการสนับสนุนเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์และความก้าวหน้าของสมาคม

         เป็นสื่อกลางในการรับ และรวบรวมปัญหาของสมาชิกเพื่อแจ้งหรือเสนอต่อไปยัง หน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         เพื่อให้สมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว

           ทั้งนี้สมาคมฯ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองและการกระทำใด ๆ ที่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งชาติและไม่จัดให้มีการเล่นสนุกเกอร์บิลเลียด การพนัน และการแสวงหาผลกำไรมาแบ่งปันกัน

           นายสมเกียรติ ขยันการ ในฐานะนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวนาง กล่าวย้ำว่า ในอนาคตเราจะดึงเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเป็นทายาทธุรกิจ เข้ามามีบทบาทในสมาคมฯให้มากขึ้น เนื่องจากนักธุรกิจรุ่นใหม่ (NEWGEN) เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ มีมุมมอง เข้าถึงเทคโนโลยี เพียงแต่ให้เราเรียนรู้ และรักษาอัตลักษณ์เพื่อไม่ให้ความเป็นท้องถิ่นหายไป