Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ มอบอาหารกล่องชุมชนบ้านครัว

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ มอบอาหารกล่องชุมชนบ้านครัว

            สำนักข่าวอะลามี่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สนับสนุนอาหารปรุงสุก(อาหารกล่อง)แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ชุมชนบ้านครัว)


            เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 64 นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารฯและเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย นางสาวมนฤดี เข็มทำ, นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์, นางสาวมธุรดา กระเดื่องเดช และนางสาวอานีซะห์ ลาเตะ  เป็นตัวแทนมอบอาหารปรุงสุก(อาหารกล่อง) จำนวน 300 กล่อง แด่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ชุมชนบ้านครัว)            ปัจจุบัน บ้านครัวตะวันตก มีจำนวน 238 หลังคาเรือน  รวม 1,238 ครอบครัว ส่วนบ้านครัวเหนือ มี 950 หลังคาเรือน สมาชิกรวมกว่า 3,000 คน ซึ่งบ้านครัวเหนือ จะจัดเตรียม อาหาร supply ให้แก่บ้านครัวใต้            มีรายงานล่าสุดผู้ติดเชื้อและกักตัวในพื้นที่บ้านครัว ยอดลูกบ้านกักตัว (บ้านครัว) ประกอบด้วย บ้านครัวตะวันตก ลูกบ้านกักตัว 100 คน บ้านครัวเหนือ ลูกบ้านกักตัว 63 คนและบ้านครัวใต้ ลูกบ้านกักตัว 500 คน