Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   มอ.ปัตตานี มอบอาหารกระป๋องผลงานวิจัยช่วยน้ำท่วม

 มอ.ปัตตานีมอบอาหารกระป๋องผลงานวิจัยช่วยน้ำท่วม

            สำนักข่าวอะลามี่ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  มอบมัสมั่นไก่กระป๋อง ผลิตภัณฑ์อาหารแห้งเก็บได้นานกว่า 2 ปี จากการศึกษาวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งนำเครื่องอุปโภคบริโภคมาบรรจุถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

             ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   ได้มอบถุงยังชีพจำนวน รวม 1,350 ถุง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์มัสมั่นไก่กระป๋อง ยาสามัญประจำบ้าน และอื่นๆ รวมมูลค่าประมาณ 200,000 บาท ให้กับ พันเอกเดชา พันธมิตร ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง เป็นครั้งที่ 2      

             " นับตั้งแต่เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน  จึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขึ้น โดยได้รับเงินบริจาคแล้วประมาณ 400,000 บาท  เงินบริจาคทั้งหมด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้นำไปจัดทำถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบอุกทกภัย "ผศ.สมปอง กล่าวและว่า

               โดยครั้งที่ 1 ได้มอบถุงยังชีพจำนวน รวม 1,160 ถุง รวมมูลค่าประมาณ 150,000 บาท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554   สำหรับเงินบริจาคที่เหลือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล และภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาจัดทำมัสมั่นไก่กระป๋อง อีกประมาณ 800 กระป๋อง ซึ่งเป็นผลงานวิจัย ของ ดร.พัชรินทร์ ภักดีฉนวน พร้อมบรรจุในถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคกลาง เป็นครั้งที่ 2 โดยจะส่งมอบให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อีกครั้งหนึ่งในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554

             ดร.พัชรินทร์ ภักดีฉนวน หัวหน้าโครงการวิจัยการผลิตมัสมั่นไก่กระป๋อง  ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า การผลิตมัสมั่นไก่กระป๋อง  เป็นการแปรรูปและถนอมอาหารได้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม นับเป็นอาหารฮาลาล ที่สามารถเก็บไว้เพื่อการบริโภคได้นานกว่า 2 ปี โดยไม่เสียคุณค่าทางโภชนาการ

            " หลังจากปรุงมัสมั่นไก่สุกเสร็จแล้ว นำมาบรรจุกระป๋องโดยยังไม่ปิดฝา นำไปบรรจุในเครื่องไล่อากาศที่อุณหภูมิ 95 องศาเซ็นเซียส แล้วซีลฝา  นำไปฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยเครื่องฆ่าเชื้ออาหารกระป๋องด้วยความร้อน 116 องศาเซ็นเซียสและน็อคเย็น ประมาณ 2 ชั่วโมง  จากนั้นสุ่มตัวอย่างเก็บกระป๋องไว้ 14 วัน นำไปตรวจสภาพด้านจุลินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านจุลินทรีย์ ทั้งนี้โดยไม่ใส่สารกันบูด " ดร.พัชรินทร์ กล่าวและว่า  

           ทั้งนี้การผลิตมัสมั่นไก่กระป๋องของ คณะฯสามารถผลิตได้วันละประมาณ 500 กระป๋อง  และ สามารถผลิตได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะเผยแพร่ผลการวิจัยไปสู่การให้ความช่วยเหลือได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป