Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ครบรอบ 18 ปี : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ผุดTHA SHOP ศูนย์รวมสินค้ามุสลิมแห่งแรกในไทย

ครบรอบ 18 ปี :  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

ผุดTHA SHOP ศูนย์รวมสินค้ามุสลิมแห่งแรกในไทย

++ หวังพยุงเศรษฐกิจไทย พาธุรกิจ SMEs ก้าวผ่านวิกฤตพิษโควิด

            วิกฤตโควิด-19 นอกจากจะกระทบกับวิถีชีวิตของผู้คนแล้ว ยังกระทบกับผู้ประกอบการธุรกิจทุกประเภทโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ส่งผลกระทบเศษฐกิจไทยในภาพรวมอย่างกว้างขวาง  " ศูนย์วิทยาศาสตร์าลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย " ผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม อันเป็นผลงานที่มีคุณภาพสู่สังคม ในโอกาสครบรอบ 18 ปี ศวฮ. เดินหน้าสนับสนุนธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย ก้าวข้ามวิกฤตโควิด -19 เปิดตัว "THA SHOP" รวมสินค้ามุสลิม แห่งแรกในไทย และ THA Academy ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจสร้างกาคมยุคใหม่ หวังช่วยธุรกิจ SMEs ก้าวข้ามวิกฤต สร้างความเติบโตให้กับธุรกิจได้อย่างประสิทธิภาพ


            รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2546  คณะรัฐมนตรีมีมติสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล และห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามการเสนอของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

            ปีต่อมา สภาจุพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีมติให้ยกระดับหน่วยงานดังกล่าวขึ้นเป็น " ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย " โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งมีอธิการบดี เป็นประธานได้ กำหนดให้วันที่ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2546 เป็นวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล นับถึงวันนี้จึงเป็นวาระครบรอบ 18 ปีของการจัดตั้งศูนย์ฯ

            และภายในงานวันนี้ได้จัดพิธีรำลึก พร้อมเปิดการดำเนินงาน "ร้านธาช็อป"โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล ภายใต้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล กับฮาลคิว จำกัด ซึ่งจดทะเบียนภายใต้ " บริษัท นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จามจุรี จำกัด " และในโอกาสนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ยังได้จัดงานเสวนา THA ACADEMY ในหัวข้อ " ศักยภาพฮาลาล SMEs กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในยุคโควิด-19 "

            สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลก  โดยเฉพาะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs เป็นอย่างมาก ซึ่ง SMEs ถือเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ปัจจุบันพบว่าธุรกิจ SMEs มีมากกว่า 3.1 ล้านราย มีสัดส่วนเป็น34% ของจีดีพีรวมทั้งประเทศ (ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ปี2563 )

            “ เรามีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมให้รอดพันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ดังเช่นผู้ประกอบขนาดเล็กอย่างธุรกิจ SMEs เพื่อให้สามารถยังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง การดำเนินงาน "ร้านธาช็อป" (THA SHOP) นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผู้ประกอบการสามารถผ่านพันวิกวิด-19 ครั้งนี้ไปได้” รศ.ดร.วินัย กล่าวและว่า


            โดยร้าน "THA SHOP " ศูนย์รวมสินค้ามุสลิม (Muslin Friendly Shop) ของดีประจำท้องถิ่น จากทั่วทุกภูมิภาค แห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้สินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อมุสลิมและคนทั่วไป ไม่ขัดต่อหลักศาสนบัญญัติอิสลาม ซึ่งได้การรับรองด้วยมาตรฐาน HAL-Q (Halal Assurance Liability Quality) สะดวก สะอาดปลอดภัยในระดับสากล, สินค้า OTOP สินค้าชุมชนวิสาหกิจ หรือกิจการเพื่อสังคม (SE), สินค้าที่มีมาตรฐานขั้นต้น อย.มผช./primary GMP/ HALAL

            นอกจากนี้เป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ โดดเด่น ลักษณะเฉพาะตัว หรือสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดและชุมชนมีความพร้อมในการผลิตและพร้อมขยายกำลังผลิต อาทิ อาหารพร้อมทาน, ขนมขบเคี้ยว,เครื่องดื่ม, อาหารเพื่อสุขภาพ, เครื่องลำอาง รวมถึง สินค้ผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆ โดยจำหน่ายในร้านค้าทำเลทองใจกลางกรุงเทพฯ ณ โครงการสวนหลวงสแควร์ (ซอย จุฬาลงกรณ์ 12) และ ช่องทางออนไลน์ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม Facebook : www.facebook.com/Thashopbkk และ Shopee : shopee.co.th/tha shop1

            โดยภายในงาน "ครบรอบ 18 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล" หรือ "18 th Anniversary of HSC 2021" วันที่ 13 สิงหาคม 2564  จัดให้มีงานพิธีเปิดร้านธา "THA SHOP " ศูนย์รวมสินค้ามุสลิม โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสนกรณ์ และงานสัมมนาทางวิชาการ THA ACADEMY ในหัวข้อ "ศัยกยภาพฮาลาล SME กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในยุคโควิด-19"

            วิทยากรโดย ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม , รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ  Co-Founder of Tough & Tumble

            การจัดเสวนาครั้งนี้คาดหวังว่าสร้างการเรียนรู้แก่สังคมยุคใหม่ สร้างการรับรู้แก่ชุมชน สถานประกอบการ และสังคมเกี่ยวกับการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ในสาขา วิทยาศาสตร์ฮาลาล ประวัติศาสตร์อิสลาม ดาราศาสตร์ รวมไปถึงศาสตร์และวิธีการดำเนินงานด้านธุรกิจในปัจจุบัน  

           ผู้ประกอบการท่านใดสนใจจะนำสินค้ามาจำหน่ายในร้าน THA SHOP ถ้าอยู่ในโซนภาคเหนือติดต่อได้ที่ ศวฮ.เชียงใหม่ ถ้าโซนภาคใต้ติดต่อไปที่ ศวฮ.ปัตตานี โซนภาคกลาง กทม. ปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆ ติดต่อ ศวฮ.กทม. หรือเข้าไป Inbox ในเพจศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือส่งรายละเอียดผลิตภัณฑ์มาได้เลยที่ tha.sale01@gmail.com 

            หรือคลิกhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmAXB1JENTvoCAGOedwX9PptKghugAAaJB3CnnrQG3zb9tNA/viewform

             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณนันทชัย โทร 02-214-4401 ต่อ 0 หรือติดต่อ ธัญพิชญ์ฌา 087-636-4424

             #THAShop 
              ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ