Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   สำรวจถ้ำรังนกนางแอ่นพัทลุง (ตอน 1)


สำรวจถ้ำรังนกนางแอ่นพัทลุง (ตอน 1)

            นับเป็นประสบการณ์ท้าทายของคนทั่วไป ที่ยากนักจะเยียบย่างเข้าไปในเขตหวงห้ามในพื้นที่สัมปทานรังนกอีแอ่น โดยครั้งนี้ ทีมข่าวอะลามี่ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่สัมปทานเกาะรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง

            สำหรับตอนแรก เราจะนำเสนอ การเข้าพื้นที่หมู่เกาะสี่ เกาะห้า ในพื้นที่อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่ตำนานสีเลือด # สำนักข่าวอะลามี่ #AlamiChannel

            เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง นายวิสุทธ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บรงนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง ได้ลงนามในสัญญาสัมปทานรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดพัทลุง กับ บริษัท สยามเนสท์ 2022 จำกัด โดย นางกมลทิพย์ ทองฤทธิ์ ผู้รับสัมปทาน ซึ่งเป็นผู้ชนพการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นของจังหวัดพัทลุง หลังจากมีการเปิดประมูลไปถึง 9 ครั้ง ใช้ระยะเวลา 7 เดือน นับตั้งแต่เดือน มีนาคม 2564 เป็นต้นมา

            การทำสัญญาสัมปทานในครั้งนี้ บริษัท สยามเนสท์ 2022 จำกัด เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าเก็บรังนกอีแอ่นในพื้นที่เกาะสัมปทาน (หมู่เกาะสี่-เกาะห้า) ตำบลบเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ในวงเงินอากรจำนวน 400 ล้านบาท จากราคากลาง 360 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 - วันที่ 8 กันยายน 2569

            โดยหลังจากการลงนามในสัญญาสัมปทานแล้วเสร็จ คณะทั้งสองฝ่ายได้เดินทางลงพื้นที่เกาะสัมปทาน เพื่อดำเนินการส่งมอบพื้นที่เกาะสัมปทานให้กับ บริษัท สยามเนสท์ 2022 จำกัด ต่อไป