Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ผู้ว่าฯกระบี่ นำภาคเอกชนสำรวจเส้นทางเดินเรือเชื่อม 3จังหวัดอันดามัน

ผู้ว่าฯกระบี่ นำภาคเอกชนสำรวจเส้นทางเดินเรือ เชื่อม 3 จังหวัดอันดามัน

++เตรียมเสนอ ครม.สัญจร พฤศจิกายน นี้ ของบสร้างท่าเทียบเรือเฟอรี่

           สำนักข่วอะลามี่ :  ผู้ว่าฯ กระบี่ นำภาคเอกชน สำรวจเส้นทางเดินเรือ เชื่อมกลุ่ม 3 จว.ทะเลอันดาทางเลือกการเดินทาง มัน เพิ่มศักยภาพส่งเสริมการท่องเที่ยว เตรียมเสนอ ครม.สัญจร ของบประมาณสร้างท่าเทียบเรือเฟอรี่ รองรับการเดินเรือ 3 จังหวัดอันดามัน


            วันที่ 23 ต.ค.64 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  พร้อมด้วย นายสมชาย หาญภักดีปฎิมา และ นายอนุวรรต์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายนัทที อดิศราลักษณ์ ประธานหอการค้า จ.กระบี่ นางสาวศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.กระบี่ ผู้แทนเจ้าท่าภูมิภาค สำนักงานกระบี่ ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กระบี่ เดินทางสำรวจเส้นทางเดินเรือ เชื่อมกลุ่มทะเล 3 จังหวัดอันดามันจากท่าเรืออ่าวท่าเลน ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ ไปยังท่าเรือช่องหลาด ตำบลเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา และ ท่าเรืออ่าวปอ จ.ภูเก็ต

            จากการลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ ผวจ.กระบี่ ได้มีการพบปะพูดคุยกับชาวบ้านและสอบความคิดเห็นซึ่งพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ อยากให้มีท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวและการเดินทางทางเลือกของกลุ่มจังหวัด ซึ่งปัจจุบันการเดินทางระหว่างจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต ส่วนใหญ่ใช้การเดินทางทางบก ส่วนทางทะเลยังมีการเดินทางและใช้ประโยชน์น้อย เนื่องจากไม่มีท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐาน

            ดังนั้น การสร้างทางเลือกใหม่ในการเดินทาง จากจังหวัดกระบี่ ไปยังภูเก็ต โดยทางเรือถือเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในเกาะแก่งต่าง ๆ ที่มีความสวยงาม อาทิ เกาะห้อง เกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย ซึ่งใช้เวลาสั้นมากจากท่าเรืออ่าวท่าเลน จ.กระบี่ เดินทางไป จ.ภูเก็ต ใช้เวลาเพียงประมาณ ไม่เกิน 120 นาที และได้ชมความสวยงามของทะเลอันดามันตลอดเส้นทาง แต่หากใช้การเดินทางทางบก จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

            การเปิดเส้นทางการเดินทางทางน้ำ เป็นการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว เพิ่มทางเลือกใหม่ที่หลากหลายให้กับนักท่องเที่ยว ประกอบกับท่าอากาศยานนานาชาติ จ.กระบี่ ได้มีการขยายการรองผู้โดยสารเพิ่มขึ้น และกำลังจะใกล้เสร็จสมบูรณ์ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยเที่ยวบินมาลงที่จังหวัดกระบี่ และเดินทางจากกระบี่โดยทางเรือไปยัง จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ได้ง่ายและสะดวก

            สำหรับการพัฒนาเส้นทางทางเรือ อ่าวท่าเลน จ.กระบี่ ไปยังเกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย จ.พังงา และอ่าวปอ จ.ภูเก็ต ทางจังหวัดกระบี่ ได้มีการพูดคุยระหว่างภาครัฐและเอกชน ผ่านที่ประชุม กรอ.จังหวัด ได้มีการหารือเพื่อเตรียมเสนอขอความเห็นชอบและงบประมาณ ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือในการการประชุม ครม.สัญจร ที่จะมีขึ้น ที่ จ.กระบี่ ประมาณกลางเดือน พ.ย.นี้

            ด้าน นายกมล ระถะการ ชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่า เส้นทางการเดินเรือ จาก จ.กระบี่ เดินทางผ่านเกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย และไปสิ้นสุด ที่ จ.ภูเก็ต เป็นเส้นทางที่มีระยะทางสั้นที่สุด และมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการพัฒนาที่สุดเพราะมีความเหมาะสม ไม่ได้รับผลกระทบจากลมมรสุม และในช่วงที่เกิดภัยพิบัติสึนามิ เส้นทางนี้ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีเกาะแก่งกระจายตัวอยู่และเป็นเส้นทางที่สามารถใช้ในการเดินทางเรือได้ตลอดทั้งปี

            โดยในฤดูฝนก็สามารถเดินทางได้ด้วย และที่สำคัญ ท่าเทียบเรือที่ได้มาตราฐาน เส้นทางดังกล่าวยังไม่มี หากเกิดขึ้นได้จริงก็จะเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าได้ เนื่องจากเป็นเส้นทางสายหลักทางน้ำ ที่สามารถเชื่อมโยงอันดามันได้

            ด้าน นายนัทที อดิศราลักษณ์ ประธานหอการค้า จ.กระบี่ กล่าวว่า หอการค้าฯจะได้ช่วยผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ให้มีการเชื่อมโยงเส้นทางทางน้ำในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ พังงาและจังหวัดภูเก็ต โดยแนวทางการพัฒนา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้ง 3 จังหวัด

            ทั้งนี้ หากเส้นทางนี้สามารถดำเนินการได้จะช่วยลดปัญหาการจราจรทางบกที่มีความแออัดคับคั่งในปัจจุบันลงได้ และจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง

 

ภาพ/ข่าว วิชัย มังคะลา