Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   มุสลิมหนองจอก ร่วมแสดงความยินดี ผอ.เขตมุสลิม?คันนายาว-คลองสามวา?

มุสลิมหนองจอก ร่วมแสดงความยินดี

ผอ.เขตมุสลิม“คันนายาว-คลองสามวา”

            ชมรมผู้บริหารมัสยิดเขตหนองจอก จัดงานแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการเขตคนใหม่ในฐานะเป็นมุสลิม ”เขตคันนายาว-คลองสามวา” งานนี้ ผู้ว่าฯอัศวิน-รองศักดิ์ชัย  ร่วมงานยิ้มชื่นมื่น

              เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 อาจารย์ภักดี มะแอ ประธานชมรมผู้บริหารมัสยิดเขตหนองจอก ได้เชิญอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และคณะกรรมการมัสยิดในเขตหนองจอก ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการเขตที่ได้รับแต่งตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เขตคันนายาว และเขตคลองสามวา

               โดยในงานได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมุสลิม ( บ้าน อ.ภักดี มะแอ ) แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

               ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนผู้นำชุมชนมาร่วมอย่างคึกคัก

              อาจารย์ภักดี มะแอ กล่าวต้อนรับพร้อมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการเขตคันายาวและเขตคลองสามวา คนใหม่ พร้อมได้นำเสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อยากให้พัฒนาและยกระดับกรุงเทพฝ่างตะวันออกให้มีความเป็นเอกลักษณ์ ด้วยทางกายภาพทางสังคมเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต

            พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความหลากหลายโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกยิ่งมีสภาพที่มีความต้องการหลากหลายด้วยสภาพความเป็นคลอง จึงได้พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเท่าเทียม และยกระดับพื้นที่ให้รองรับการพัฒนาในอนาคต

            “ ในวันนี้เป็นภาพที่สวยงาม ความแตกต่างทางศาสนาไม่เคยแบ่งแยกความเป็นคนไทย ทั้งนี้ในกรุงเทพมหานครมีผู้บริหารที่นับถือศาสนาอิสลามหลายคน รวมถึงรองผู้ว่าฯ นายศักดิ์ชัย บุญมา  ซึ่งทุกคนได้มีโอกาสเพราะเป็นคนทำงาน และมีความสามารถ จึงไม่ได้แบ่งว่าใครนับถือศาสนาอะไร”

         

           นายศักดิ์ชัย บุญมา
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การทำงานในตำแหน่งรองผู้ว่าฯ เรามีความตั้งใจจะมาทำงาน บริการประชาชนโดยไม่เลือกว่าศาสนาใด แต่อย่างไรก็ตามด้วยที่ตนเป็นมุสลิม ทำให้เข้าใจชุมชนมุสลิม และเป็นโอกาสที่จะช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมในกรุงเทพฯได้มากขึ้น


            สำหรับผู้อำนวยการเขตคนใหม่ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง และได้จัดงานแสดงความยินดีในวันนี้ประกอบด้วย นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการเขตคันนายาว และนาย นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา