Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   “แวดือราแม”ชนะยกทีมรั้งปธ.อิสลามปัตตานีต่ออีกสมัย

“แวดือราแม”ชนะยกทีมนั่งประธานอิสลามปัตตานีต่ออีกสมัย

             สำนักข่าวอะลามี่: ผลการเลือกตั้งกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ชุดเก่ากวาดเรียบ30ที่นั่ง ขณะที่การเลือกตั้งที่จังหวัดนราธิวาส เป็นไปอย่างคึกคัก สุดท้ายได้ทีมผสม

               ผู้สื่อข่าวรายงาว่า บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ที่อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เมือ่วานนี้(24พ.ย.54)  เป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้เสนอตัวสมัครเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ทั้งหมด 57 จากที่ต้องการ 30 คน และมีโต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดทั่วจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์อย่างคับคั่ง

             โดยการสมัครเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียงจะดำเนินการในวันเดียว โดยเปิดหีบเลือกตั้งเวลา 08.00 – 15.00 น. หลังจากปิดหีบบัตรเลือกตั้งมีการนับคะแนนทันที โดยใช้เวลาเกือบเที่ยงคืนการนับคะแนนจึงแล้วเสร็จ ท่ามกลางการลุ้นของกองเชียร์

               ผลการนับคะแนนปรากฏว่า ผู้สมัครหมายเลข 1 - 30  ซึ่งเป็นทีมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีชุดปัจจุบันชนะเลือกตั้งยกทีม นำโดยนายแวดือรอแม มะมิงจิ อดีตประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

             ส่วนทีมของ นายนิเดร์ วาบา นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลำดับที่ 31-52 และผู้สมัครหมายเลข 53-57 ซึ่งเป็นผู้สมัครอิสระได้คะแนนน้อยลงตามลำดับ

             ส่วนผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสที่จัดขึ้นห้องประชุมบรมราชกุมาร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส  ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่า มีทั้งผู้สมัครจากทีมเก่าและทีมใหม่ที่ได้รับเลือกตั้ง

ที่มา: www.deepsouthwatch.org