Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   น้ำท่วมนราฯประกาศเขตภัยพิบัติ8อำเภอ

 น้ำท่วมนราฯประกาศเขตภัยพิบัติ8อำเภอ

            สำนักข่าวอะลามี่ : นราธิวาสประกาศพื้นที่ 8 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ขณะที่โรงเรียนประกาศปิดไปแล้ว 22 แห่ง และมีผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัย 1 ราย

             ความคืบหน้าเกี่ยวกับสภาวะน้ำท่วมจากพื้นที่ จ.นราธิวาส แจ้งว่า ล่าสุดสภาวะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักได้หยุดตกแล้ว แต่ปริมาณน้ำท่วมขังบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของราษฏรยังคงมีน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลพวงจากน้ำป่าบนเทือกเขาได้ไหลทะลักลงมา

           ล่าสุด นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศให้พื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว ประกอบด้วย อ.ยี่งอ บาเจาะ ระแงะ สุไหงโก – ลก แว้ง จะแนะ เจาะไอร้องและ อ.ตากใบ โดยมีระดับน้ำสูงโดยเฉลี่ยในภาพรวม 1.50-1.80 เมตร มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 7,372 ครัวเรือน รวม 29,764 คน โรงเรียนปิดการเรียนการสอนไม่มีกำหนด 22 โรง มีราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.จะแนะ เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้แล้ว 1 คน