Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   แหล่งปลูกข้าวภาคใต้3จว.พ้นวิกฤติน้ำท่วมคาดผลผลิตร่วม1ล้านตัน

แหล่งปลูกข้าวภาคใต้3จว.พ้นวิกฤติน้ำท่วมคาดผลผลิตร่วม1ล้านตัน 

              สำนักข่าวอะลามี่ : 3 จังหวัดแหล่งข้าวภาคใต้"นครศรีธรรมราช-สงขลาและพัทลุง" ได้พ้นวิกฤติประสบกับภาวะความเสียหายแล้วได้ผลิตข้าวราวว 1 ล้านตัน เข้าโครงการรับ“จำนำ” ของรัฐบาล 500,000 ตัน

               นายไสว สุวรรณพยัคฆ์   เจ้าของโรงสีข้าวจังหวัดพัทลุง   ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมโรงสีข้าวภาคใต้ เปิดเผยว่า  ภาวะนาข้าวในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะแหล่งปลูกรายใหญ่ที่สุด นครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง ได้พ้นวิกฤติประสบกับภาวะความเสียหายแล้ว แม้ว่าจะถูกน้ำท่วมในช่วงระยะเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมก็ตาม  เนื่องจากเสร็จสิ้นฤดูกาลปลูกและต้นข้าวเติบโตสามารถต้านทานกับภาวะน้ำท่วมได้แล้ว  ยกเว้นอาจจะถูกน้ำท่วมในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวตั้งแต่มกราคม –  เมษายน เท่านั้น

              นายไสว กล่าวอีกว่า  3 จังหวัดภาคใต้  นครศรีธรรมราช  สงขลา  และ พัทลุง  สามารถเก็บเกี่ยวข้าวโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 1 ล้านตัน  ดังนั้นที่สามารถเข้าสู่โครงการรับจำนำของรัฐบาล ได้ประมาณ 500,000 ตัน นอกนั้นที่เหลือเก็บเกี่ยวไว้บริโภคภายในพื้นที่ และ ยังมีข้าวที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ และไม่ได้สเป็คตามหลักการับจำนำ รวมทั้งสิ้นอีกประมาณ 500,000 ตัน 

              “ราคารับจำนำดูจากภาพรวมแล้ว สามารถจะได้ราคาประมาณ 14,600 บาท / ตัน จากราคา 15,000 บาท /  ตัน"

              นายไสว  ยังกล่าวอีกว่า  ในพื้นที่ภาคใต้ สามารถรองรับข้าวประกันได้อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขณะนี้โรงสีมีความพร้อมมากที่สุดมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา  โดยประมาณ 50 โรง   โดยชาวนา จะไม่ประสบปัญหาแต่อย่างใดเรื่องรับจำนำ โรงสีสามารถรองรับได้ทั้งหมด   ส่วนเรื่องข้าวข้ามเขตน่าจะมีเพียงในพื้นที่ 3 จังหวัดเท่านั้น   ไม่ต้องข้ามเขตไปต่างพื้นที่เพราะจะต้องเพิ่มต้นทุนในการบริหารจัดการอีกมาก

                 สำหรับนาข้าวที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่วิกฤติมหาอุทกภัยในภาคกลาง และ ภาคอื่น ๆ  อีกระยะ 3 เดือน ก็สามารถฟื้นฟูกลับมาปลูกข้าวใหม่ได้อีก ไม่ใช่ปัญหาสำคัญ เพราะเรื่องปลูกข้าวสามารถทำในรยะเวลาสั้น  แต่ปัญหาใหญ่คือ ชาวนาต้องประสบภาวะได้รับความเสียหายในช่วงทำนาข้าวที่ถูกน้ำท่วม เกิดภาวะหนี้สิน ส่วนราคาข้าวจะขยับราคาขึ้น ก็จะขยับขึ้นตามฐานราคารับจำนำ

               นายวสันต์  กู้เกียรติกูล   เกษตรจังหวัดพัทลุง   เปิดเผยว่า   พัทลุงนาพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 300,000 ไร่   ส่วนหวั่นวิตกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหาแก่นาข้าวนั้น ไม่น่าหวั่นวิตกแล้ว เพราะขณะนี้ 90 เปอร์เซ็นต์ ข้าวงอกต้นใหญ่  ถึงจะเกิดน้ำท่วม ก็จะไม่ได้รับความเสียหาย ส่วนอีก 10 เปอร์เซ็นต์ เพิ่งหว่านต้นกล้า.