Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   "ไทย-เวียดนาม"จับมือตั้งคณะทำงานร่วม"เรื่องข้าว"

"ไทย-เวียดนาม"จับมือตั้งคณะทำงานร่วม"เรื่องข้าว"

            สำนักข่าวอะลามี่ : ประเทศไทยและเวียดนาม เห็นพ้องตรงกันในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันในด้านต่างๆ โดยเฉพาะความร่วมมือเรื่องข้าว โดย ประเทศไทย ได้แสดงท่าทีจะไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพ และความมั่นคงของมิตรประเทศ

            นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและการได้เข้าหารือข้อราชการกับ นายเหวียน เติ๊น สุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ถือว่าการเดินทางเยือนเวียดนามครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก โดยได้มีการตกลงความร่วมมือระหว่างกันในหลายเรื่อง

              ซึ่งทั้ง 2 ประเทศเห็นพ้องตรงกันในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างไทย-เวียดนาม ในแต่ละกระทรวง ด้วยการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-เวียดนาม และการประชุมร่วมกรรมการชุดต่างๆ ทั้งด้านการค้าการลงทุน เศรษฐกิจ ความมั่นคง การเกษตร เน้นเฉพาะบางกระทรวงที่มีความสนใจระหว่างกัน เพื่อให้มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

                และเนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เวียดนามครบ 35 ปี โดยเฉพาะความร่วมมือเรื่องข้าว นายกรัฐมนตรี 2 ประเทศจะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของ 2 ประเทศแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

              โดยประเทศไทย ได้แสดงท่าทีจะไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของมิตรประเทศ รวมทั้ง จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-เวียดนาม ทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาในภูมิภาค ที่สำคัญ นายกรัฐมนตรีไทย ได้แสดงความสนับสนุนกลไกความร่วมมือไทย-เวียดนาม

              เช่น การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-เวียดนาม , การส่งเสริมความเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคและการใช้ประโยชน์จากเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ตามที่อาเซียนได้ตกลงกันไว้ระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม เพื่อกระตุ้นการค้าและการขนส่งตามแนวชายแดน ซึ่ง เวียดนาม จะส่งเสริมอย่างเต็มที่ ทั้งด้านการค้าและการลงทุน และไทยจะให้ภาคเอกชนไทยเข้ามาลงทุนด้านพลังงานในเวียดนามมากขึ้น เช่น ธุรกิจไฟฟ้าจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมทั้ง การขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทั้ง ได้กล่าวเชิญนายกรัฐมนตรีเวียดนามเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วย

            ด้าน นายเหวียน เติ๊น สุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม กล่าวชื่นชมความสำเร็จของไทยในการสร้างและพัฒนาประเทศ โดยเชื่อว่า การบริหารงานภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีไทยจะมีบทบาทสำคัญที่ทำให้ภูมิภาคเอเชียและความร่วมมือระหว่างประเทศมีความเข็มแข็งขึ้น โดยเวียดนามจะเร่งพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ รวมทั้ง ประเทศไทยด้วย

            จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายเจื่อง เติ๊น ซาง ประธานาธิบดีเวียดนาม ที่ ทำเนียบประธานาธิบดี โดย ประธานาธิบดีเวียดนาม ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความเชื่อมั่นว่าการเดินทางเยือนของรัฐบาลไทยจะช่วยเสริมความมั่นคงด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศด้วย พร้อมทั้ง ฝากความห่วงใยไปยังประชาชนไทยที่ประสบอุทกภัย และมั่นใจว่า จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี และ ขอเชิญนายกรัฐมนตรีไทยกลับมาเยือนเวียดนามอีกครั้ง

ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th