Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   นักธุรกิจใต้ชงรัฐเดินหน้า"แลนด์บริดจ์-เซาเทิร์นซีบอร์ด"

นักธุรกิจสงขลาชงรัฐเดินหน้าเมกกะโปรเจ็ค"แลนด์บริดจ์-เซาเทิร์นซีบอร์ด"

                  สำนักข่าวอะลามี่ : “นักธุรกิจสงขลา”ชงรัฐเดินหน้าเมกะโปรเจ็คภาคใต้ “แลนด์บริดจ์-เซาเทิร์นซีบอร์ด” ขณะที่ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ”รับสอดคล้องนโยบายรัฐบาล พร้อมนำข้อเสนอพิจารณา 

                 เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. วันนี้(2 ธันวาคม 2554)  ที่ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมซากุระแกรนด์วิว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางเข้าพบปะกับนักธุรกิจจังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังข้อเสนอแนวทางและความเห็น ในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา และภาคใต้ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน

                นายสุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ได้เสนอต่อ นางสาวยิ่งลักษณ์ว่า ให้รัฐบาลเร่งพิจารณาการลงทุนในโครงการเมกะโปรเจคและผลักดันการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญของภาคใต้ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ และขยายพรมแดนด่านสะเดา โครงการมอเตอร์เวย์เชื่อมด่านสะเดา-หาดใหญ่ โครงการรางรถไฟคู่และรถไฟความเร็วสูงในภาคใต้ และโครงการสะพานเศรษฐกิจ (แลนด์บริดจ์) สงขลา-สตูล

               " นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ สนับสนุนให้หาดใหญ่เป็นศูนย์ธุรกิจบันเทิงครบวงจร โครงการตลาดน้ำริมคลอง และขอให้รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาและมีมาตรการที่ชัดเจนในการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งส่งผลต่อความมั่นใจในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้” นายสุรชัย กล่าว

                 นายสมบูรณ์ พฤกษานุศักดิ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เสนอต่อ นางสาวยิ่งลักษณ์ ว่า ให้รัฐบาลเร่งพัฒนาแผนงานโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) เนื่องจากที่ผ่านมานั้นไม่คืบหน้าเท่าที่ควร

                “อยากให้เร่งรัดการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard) ท่าเรือน้ำลึกปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล และพัฒนาแผนงานพิจารณาขยายคลองระบายน้ำ 1-6 เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมด้วย” นายสมบูรณ์ กล่าว

               ด้าน นายสมชาติ พิมพ์ธนะพูนพร ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เสนอกับนางสาวยิ่งลักษณ์ว่า อยากให้เปิดเส้นทางการบินใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อกระตุ้นการเดินทางมาท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ

              ขณะที่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวในโอกาสการพบปะกับเอกชนในจังหวัดสงขลา ว่า โครงการที่นำเสนอทั้งหมดเป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของทั้งประเทศอยู่แล้ว โดยเฉพาะด้านการคมนาคมและด้านการท่องเที่ยว แต่ทั้งนี้ตนจะนำโครงการที่นำเสนอไปพิจารณาโดยการนำไปหารือกับผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง

                นางสาวยิ่งลักษณ์ กล่าวอีกว่า สำหรับเรื่องโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ซึ่งรัฐบาลมีนโนบายเร่งฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนภายใน 1 ปี และในปี 2555 ที่จะถึงนี้ รัฐบาลมีโครงการ มหัศจรรย์ไทยแลนด์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมด้วย

                 “ส่วนเรื่องแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย นั้น จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” นางสาวยิ่งลักษณ์ กล่าว

ที่มา : ปรัชญเกียรติ ว่าโร๊ะ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ)