Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ไอแบงก์เปิดสาขาหาดใหญ่

              

              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารสำนักงานภาคใต้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ ประธานกรรมการธนาคาร  นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการธนาคาร คณะที่ปรึกษา คณะผู้บริหารธนาคาร  พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน ผู้นำศาสนา และประชาชนจากจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯกว่า 500 คน  ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554