Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ไอแบงก์จับมือเอกชนต่อยอดธุรกิจเฟรนชายน์สรางงานสร้างอาชีพ

 ไอแบงก์จับมือเอกชนต่อยอดธุรกิจเฟรนชายน์สร้างงานสร้างอาชีพ

 

            สำนักข่าวอะลามี่ : ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้ความสนับสนุนสินเชื่อสร้างอาชีพเพื่อธุรกิจแฟรนชายส์ โดยมี นายธีรศักดิ์  สุวรรณยศ กรรมการผู้จัดการ และ นายชนะ  รัตนภักดี ประธานกรรมการ บริษัท ท้าพิสูจน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ผู้ผลิตและจำหน่ายแฟรนชายส์  “ชัยชนะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื่อตุ๋น” ซึ่งเป็นนผู้นำในด้านการผลิตลูกชิ้นเนื้อวัวอันดับหนึ่ง และได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล  และบริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด(มหาชน)

          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554  ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย( I BANK) กับ บิรษัท ท้าพิสูจน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน )

          ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวเกิดจาก  3 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่จะตั้งใจจะช่วยลดปัญหาการว่างงาน  สร้างงาน สร้างอาชีพ ช่วยผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมและการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงเงินทุนซี่งช่วยสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อการประกอบธุรกิจรายย่อย และสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  โดยมีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

              โดยมี บริษัท ท้าพิสูจน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและให้ความรู้ในการประกอบอาชีพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้ความคุ้มครองให้กับผู้ลงทุน ในกรณีไม่สามารถผ่อนชำระได้ และจะเป็นผู้รับภาระแทน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับผู้ลงทุน

               ในงานนี้ยังได้มีดารานักแสดง  ประกอบด้วย พิ้งกี้ สาวิกา  ไชยเดช มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ ให้กับแพรนไชส์ในการช่วยการันตีคุณภาพมาตรฐานสินค้าฮาลาลให้ชัดเจนขึ้น  และยังมี2 ดาราดัง แพนเค้กเขมนิจ   และ เกรซ กาญเกล้า  มาร่วมงานพิธีลงนามเพื่อสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ด้วย

              สำหรับโครงการดังกล่าว 3 หน่วยงานมีความตั้งใจจะ “สร้างงาน  สร้างเงิน และ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง” สำหรับผู้ที่ต้องการจะประกอบธุรกิจแฟรนชายส์ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นโครงการที่มีการวางระบบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ภายใต้ชื่อ “ชัยชนะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื่อตุ๋น” ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำได้ง่ายและลงทุนค่อนข้างต่ำ ซึ่งสามารถสร้างรายได้หลัก หรือรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้ โดยมีบริษัท ท้าพิสูจน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมการลงทุนในโครงการนี้ถึง 50,000 ราย เป็นจำนวนเงินถึง 10,000 ล้านบาท โดยมีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้การสนับสนุนในเรื่องของเงินทุน

             พร้อมกันนั้น ยังได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการบริหารธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งช่วยผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และคาดว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถลดปัญหาการว่างงานได้เป็นอย่างดี

               สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท ท้าพิสูจน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทรศัพท์ติดต่อ 02-926 6509, 089-0598197 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.tpfintemation.com