Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ไอแบงก์โรดโชว์"มหกรรมสินเชื่อฮารีรายอ“3จว.ชายแดนใต้

      ไอแบงก์โรดโชว์"มหกรรมสินเชื่อฮารีรายอ“3จว.ชายแดนใต้

           สำนักข่าวอะลามี่: ไอแบงก์โรดโชว์จัดงาน"มหกรรมสินเชื่อฮารีรายอ“ในพื้นที่3จังหวัชายแดนใต้ ทั้งปัตตานี -ยะลา-นราธิวาส หวังให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงแหล่งทุน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนชายแดนใต้

            นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสินเชื่อฮารีรายอ“ โดยมี นายก่อเกียรติ วงศอ์ารี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งนำร่องที่จังหวัดปัตตานี เป็นแห่งแรก

           พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวดุอาเพื่อความเป็นสิริม ง คล พร้อม ด้วย นาย อนุวัฒน์ มณวิจิตร ที่ปรึกษา และประสานงานโครงการสินเชื่อจุลภาค และ นายจิรศักดิ์ มิ่งวรฉัตร ที่ปรึกษา
ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ให้เกียรติ้ร่วมงาน

         การจัดงานดังกล่าวเพื่อต้องการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดภาคใต้ ภายใต้นโยบายรัฐบาล โดยธนาคารได้นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินรวม 9 ผลิตภัณฑ์มาให้บริการภายในงาน

          นอกจากนี้ธนาคารได้จัดกิจกรรมเสวนา “ทุกปัญหา ibank มีคำตอบ” พร้อมการให้คำปรึกษาในการทำธุรกรรมแก่ลูกค้าโดยทั่วไป ไม่จำกัดศาสนา และการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ภายในงานฯ ณ ลานประชาสัมพันธ์ โรงแรมซีเอสปัตตานี เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

         สำหรับ “มหกรรมสินเช่อื ฮารีรายอ” ที่จังหวัดปัตตานี จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2554, และที่อาคารศรีนิบง ศนู ย์เยาวชน จังหวัดยะลา จะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2554,และที่หอประชุม โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2554