Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   “โกวิทย์ วัฒนะ”ฤๅจะดับไฟใต้ กับข้อกังขาคดีอุ้ม”ทนายสมชาย”

“โกวิทย์ วัฒนะ”ฤๅจะดับไฟใต้ กับข้อกังขาคดีอุ้ม”ทนายสมชาย”

             สำนักข่าวอะลามี่ : คดีอุ้มทนายสมชาย นีละไพจิตร อดีตประธานชมรมนักกำหมายมุสลิม  กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ 4 นาย ในข้อหาจำเลย  คดีอุ้มหายของทนายสมชาย หายตัวไป .....คำถามที่   พล.ต.อ.โกวิทย์ วัฒนะ  จะต้องตอบให้กระจ่างชัด ก่อน จะมานั่นหัวโต๊ะแก้ปัญหาชายแดนใต้

               หากดูนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล”ยิ่งลักษณ์1”ที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23-24ส.ค.ที่ผ่านมา จะเห็นว่า หนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คือ นโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้    “..............เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอำนาจมืด โดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ‘เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา’ เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นที่ อำนวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เคารพอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่โดยไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

             ............ทั้งนี้ จะมีการบูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและ ระดับปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุง พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง ทันสมัยกับสภาพความเป็นไปของปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม” 

          ล่าสุด นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินิวัตร ได้มอบหมายและแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรี โดย พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี ให้มากำกับดูแลนโยบายดับไฟใต้

           “ ปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องร่วมกันแก้ไข ไม่ใช่มาบอกว่าใครทำอะไรบกพร่อง แต่ต้องขอเวลาทำงานแก้ไขปัญหาก่อน” พล.อ.โกวิทย์ กล่าวก่อนที่จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

           พล.ต.อ.โกวิทย์ แม้จะมีประสบการณ์ แต่หากจำได้ ในยุคที่ พล.ต.อ.โกวิทย์ เป็นผู้บัญชาการตำรวจ แห่งชาติ มีปัญหาเกิดขึ้นในยุคนี้หลายกรณี

           หากจำกันได้ ทนายสมชาย นีละไพจิตร  อดีตประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิม ก็เสียชีวิตในยุคที่พล.ต.อ.โกวิยท์ เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

           โดยหลายฝ่ายวิเคราะห์ตรงกันว่า สาเหตุสำคัญที่ทนายสมชาย หายตัวไป มาจากการทำหน้าที่ทนายให้กับผู้ต้องหา 5 คน ที่ถุกจับในข้อหาความมั่นคง ก่อนจะถูกซ้อมอาการสหัส จนนำไปสู่การร้องเรียน

          ทนายสมชาย รับอาสาทำคดีและฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ ก่อนที่เขาจะหายตัวไป

 

          ทั้งนี้คดีดังกล่าวมีการพัวพันกับนายตำรวจ 4 นาย ประกอบด้วย พ.ต.ท.ชัชชัย เลี่ยมสงวน พ.ต.อ.คำนึง กอชาลี ร.ต.อ.เงิน ทองสุกและ จ.ส.ต.นิด เชี่ยวสุบรรณ

          และในยุคของ พล.ต.อ.โกวิทย์ เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นี่เอง กลับมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่เป็นจำเลยในคดีอุ้มหายทนายสมชาย กลับเช้ารับราชการอีกครั้งในสังกัดเดิม ยกเว้น ร.ต.อ.เงิน ทองสุก ทั้งที่อยู่ในระหว่างการรอการพิจารณาคดีจของศาลชั้นต้น ท่ามกลางการคัดค้านของ ของคณะกรรมการรณงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน(ครส.)

           วันนี้ พล.ต.อ.โกวิทย์ วัฒนะ มานั่งหัวโต๊ะในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ จึงเกิดคำถามว่า ปัญหาเก่าที่คาราคาซังในครั้งที่นั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยังสางไม่หมด

            แต่วันนี้กำลังทำหน้าที่เป็นผู้สางปัญหาชายแดนใต้

              ดูเหหมือนว่า....คนสร้างปัญหา กับคนแก้ปัญหา กำลังจะเป็นคนคนเดียวกัน

             ชายแดนใต้ภายใต้รัฐบาลยิ่ง ลักษณ์ 1 จากนี้ไปจะเป็นเช่นไร ต้องจับตาต่อไปครับ..!!!!