Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   รมว.วัฒนธรรมร่วมแถลงข่าวจัดงานเมาลิดกลาง

          สำนักข่าวอะลามี่: คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางฯ ร่วมกับ รมว.วัฒนธรรม แถลงข่าวจัดงานเมาลิดกลางฯ 2554 ปีที่ 50 ปี ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี โดยปีนี้จะจัดขึ้นรหว่างวันที่ 6-7-8-9 ธันวาคม ที่จะถึงนี้

             นายประเสริฐ ดิเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1433  กล่าวว่า นับเป็นงานที่มีความสำคัญและมีเกียรติอย่างยิ่งของชาวไทยมุสลิมเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันประสูติ ของท่านศาสดามูฮัมมัด(ซ.ล.) สร้างจิตสำนึกแก่ประชาคมมุสลิมในการศึกษาพระจริยวัตรของท่านเพื่อน้อมนำสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตก่อให้เกิดความสุข สันติต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม

             โดยมีคำขัวญของการจัดงานในปีนี้ว่า  “เชิดชูคำสอนศาสดา แปดสิบสี่พรรษาใต้ร่มพระบารมี ห้าสิบปีเมาลิดกลาง”   งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7-8-9 ธันวาคม 2554 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยได้จัดงานนี้มาเป็นระยะเวลายาวนานเป็นเวลา 50 ปีในครั้งนี้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวไทยมุสลิมโดยมีสำนักจุฬาราชมนตรี  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นแกนหลักในการจัดงาน เป็นประธานจัดงาน นายอาศิศ พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานอำนวยการจัดงานฯ

               นางสุกุมล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า นับเป็นเกียรติที่กระทรวงยุติธรรม ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานของชาวมุสลิมทั่วประเทศ และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ พร้อมด้วย พระเจ้าวนวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ  มาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน   เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1433 ในวันอังคาร 6 ธันวาคม 2554 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ หนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมีการถ่ายทอดสดทางสถานี โทร ทัศน์  สทท.11 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี และถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จนเสร็จพิธี

             สำหรับกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยการทดสอบการอ่านพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอานเพื่อหาผู้ชนะเลิศ ชาย–หญิง เป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมทดสอบในระดับนานาชาติ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และจริยวัตรของท่านศาสดามูฮัมมัด(ซ.ล.) การอภิปรายทางวิชาการ การตัมมัต(เฉลิมฉลอง)พระมหาคัมภีร์อัล-กุรอานของเยาวชน การบริการทางด้านการแพทย์ การบริการทางด้านกฎหมายกิจกรรมสตรี การแสดงสินค้าฮาลาล โอทอป การออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคขององค์กรสถาบันต่างๆจำนวนมาก