The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   คิดนอกกรอบ : บันฑิตย์ สะมะอุน

เมื่อระบบทุนนิยมใช้อิสลามเป็นเหยื่อล่อ

บันฑิตย์ สะมะอุน

++++++++++++++

                           … “การละเมิดสิทธิทางศาสนา กับการละเมิดสิทธิทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่เปิดช่องไว้กับสิทธิในการรักษาปกป้องสิทธิตามหลักมนุษยธรรมมากกว่าเรื่องกฎของศาสนา กำลังถูกจุดให้กลับมาทบทวนอีกครั้ง”

                                                          ++++++++++

           
         หากมองปฎิกริยาการแพร่ขยายของอิสลามในปัจจุบัน คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หากองคาพยพ หรือคลื่นลูกใหม่ของสังคมที่ขับเคลื่อนอาจจะเกิดผลกระทบกับสังคมโดยรวม ผลของความเปลี่ยนแปลงเป็นลางบอกเหตุได้ถึงอนาคตของสังคมให้ยอมรับความจริงของกฎสภาวะที่ต้องเป็นไป

                   ผลของเหตุร้ายแรงที่ฝรั่งเศสถึงขั้นเสียชีวิต เพียงเพื่อต้องการแสดงออกอย่างอิสระทางความคิด กลายเป็นแรงกดดันสู่ทางตันให้ยอม ต้องกลายไปเป็นผู้ทำผิดกฎหมายเสียเอง จากผู้ถูกละเมิดสิทธิกลายไปเป็นผู้ละเมิด เป็นสภาพสังคมที่ฟังดูคุ้นๆ กันดี

                   นักเขียน(สำนักพิมพ์)การ์ตูนล้อเลียนศาสดา(ซ.ล) ละเมิดสิทธิ เกียรติและศักดิ์ศรีด้านศาสนา ส่วนกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงกับนักเขียนการ์ตูน(สำนักพิมพ์)กลายเป็นผู้ละเมิดกฎหมายของชาติไป

                  “การละเมิดสิทธิทางศาสนา กับการละเมิดสิทธิทางกฎหมายรัฐธรรมนูญกำลังถูกจุดให้กลับมาทบทวนอีกครั้ง และยังเป็นการต่อสู้ระหว่างสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องไว้กับสิทธิ ในการรักษาปกป้องสิทธิตามหลักมนุษยธรรมมากกว่าเรื่องของกฎทางศาสนา

                  เพราะการตอบโต้ด้วยความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่เป็นแนวคิดทางศาสนา(อิสลาม) ที่กำหนดไว้ตามหลักการศาสนาแต่อย่างใด แต่อาจเป็นแค่เพียงการตอบโต้ไปตามแนวคิดทางสิทธิมนุษยธรรมเท่านั้นเอง จะเห็นได้ว่าปรากฏการณ์ยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มมุสลิมในประเทศต่างๆ มีอยู่จริง และน่าเป็นห่วงมากขึ้นในกระแสโลกปัจจุบัน

                 อีกด้านหนึ่งซึ่งมองได้ว่า อิสลาม/มุสลิมในตะวันตกซึ่งมีความแตกต่างอย่างตะวันตก  มีความคิดและวิถีคิดแบบตะวันตก อิสลามที่แปลกใหม่กับความคิดและวิถีคิดแบบตะวันตกกำลังปรับตัวเข้าหากันอย่างชัดเจนขึ้น ดูได้จากพฤติกรรมปกป้องอิสลามจากเหตุการ์ตูนล้อเลียนศาสดาที่เป็นเหตุให้มุสลิมขึ้นมาปกป้องกันทั่วโลก

                 อิสลามแม้จะมีจุดกำเนิดจากชนชาติอาหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง แต่ด้วยสภาพที่อ่อนล้าของโลกอาหรับที่เอาตัวแทบไม่รอดจากกระแสโลกยุคปัจจุบัน

                 ความอ่อนล้าของประเทศอาหรับ ไม่ใช่เกิดจากอิสลาม แต่เกิดจากพฤติกรรมของชาวอาหรับเองต่างหาก แม้อิสลามในโลกอาหรับจะอ่อนล้า อย่างไรก็ตามอิสลามที่กำเนิดในโลกอาหรับอาจเจริญรุ่งเรืองในเอเชีย ยุโรปหรือตะวันตกซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก

                  ความเข้มข้นของอิสลามในประเทศต่างๆ วันนี้ อาจมองได้ว่ามีความเข้มแข็งขึ้น จากการถูกรังแก ข่มขู่ ก็เริ่มที่จะยกการ์ดและตอบโต้บ้างในบางสถานการณ์ แม้จะไม่ชัดเจนว่าการตอบโต้ดังกล่าวจะเป็นการตอบโต้จริงหรือเป็นการแอบอ้างเพื่อสร้างสถานการณ์ก็ตาม

                 อีกมุมหนึ่งอาจเป็นเพียงภาพการขับเขี้ยวระหว่างทุนนิยมกับอิสลาม เพราะจะเห็นได้ว่า ยอดการพิมพ์การ์ตูนเพิ่มขึ้น หลังจากเกิดเหตุรุนแรงในครั้งนี้ที่ฝรั่งเศส เป็นโอกาสดีของทุนนิยมที่ใช้อิสลามเป็นเครื่องมือ ทุนนิยมที่ใช้อิสลามเป็นเหยื่อล่อ

                 อิสลาม ดู สดใสในที่ใหม่เสมอ อิสลามในตะวันออกกลางที่เห็นแต่ความรุนแรงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอิสลามในภูมิภาคอื่น

                วันนี้ทั่วทุกมุมโลกมีผู้เข้ารับอิสลามกันมากยิ่งขึ้น ความสำเร็จและเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ย่อมอยู่ไกลและยาวนาน ความจริงของอิสลามก็เช่นเดียวกัน

                อิสลามในตะวันตก ยุโรป เอเชีย และที่อื่นๆ กำลังสร้างจุดเชื่อมต่อที่สำคัญ นั่นคือคำสอนอิสลามที่กล่อมเกลาวิถีชีวิตของมุสลิมให้มีความรู้สึกเป็นพี่น้องกันไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลก มันน่าจะเป็นหลักคิดเรื่องสิทธิมนุษยธรรมที่ดี ที่ไม่เข้าไปจำกัดกรอบความเป็นพี่น้องให้แคบลงเพียงด้วยรัฐชาติ

                เหตุการณ์ที่เป็นสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้น บางครั้งถึงขั้นดูถูกเหยียดหยาม เป็นการละเมิดสิทธิอย่างชัดเจน

               น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะได้เสนอความจริงแต่เข้าใจผิด เป็นวิกฤติที่เปิดโอกาสทองให้กว้างขึ้น ทำให้รู้จุดอ่อนของฝ่ายตรงข้าม หวังให้เกิดคำถามกับสังคมในแง่ไม่ดี ลดความน่าเชื่อถือ รวมถึงสร้างความหวาดกลัว ให้เกิดขึ้นกับอิสลาม แต่ความจริงกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลย กระแสโลกพยายามยั่วยุและท้าทายต่ออิสลาม หรืออิสลามกำลังยั่วยุกระแสโลก ยังเป็นเรื่องที่ต้องช่วงชิงและดูกันต่อไป ............