The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   สิ้น ดาโต๊ะอาซิส เบ็ญฮาวัน ชายแดนใต้สูญเสียผู้ทรงคุณค่าด้านสังคมอีกคน

สิ้น ดาโต๊ะอาซิส เบ็ญฮาวัน

ชายแดนใต้สูญเสียผู้ทรงคุณค่าด้านสังคมอีกคน

รายงานโดย : อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้

 Shukur2003@yahoo.co.uk

                    ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

                ชายแดนใต้สูญเสียผู้ทรงคุณค่าด้านสังคมอีกคน  กล่าวคือ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา20.57 น. ดาโต๊ะอาซิส เบ็ญฮาวัน ได้ไปกลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ (เสียชีวิตอย่างสงบ)ที่โรงพยาบาลยะลา

              ดาโต๊ะอาซิส  เกิดที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ต่อมาครอบครัวได้ย้ายไปรับราชการที่ จ.ยะลา   ท่านนับว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาสังคมจังหวัดยะลา และชายแดนใต้ ผ่านผู้นำศาสนา และการเมืองการปกครองในตำแหน่งต่างๆ เช่น อดีตดาโต๊ะยุติธรรม จ.ยะลา  20 กว่าปี  อดีต วุฒิสมาชิกสภา จ.ยะลา 2 สมัย นายกองค์การบริหารจังหวัดยะลา และประธานสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.

              การจากไปของท่านทำให้ชายแดนใต้ ได้สูญเสียบุคคลสำคัญที่ทรงคุณค่าด้านพัฒนาสังคมมุสลิม จังหวัดยะลา และชายแดนใต้อีกท่าน

              ดาโต๊ะอาซิส  เสียชีวิตในคืนแรกของการต้อนรับเดือนรอมฎอน  ดังนั้นขอนำบทสัมภาษณ์ท่านที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ช่วงเดือนรอมฎอน ปี 2556ว่า  จากกรณีที่ผู้อำนวยความสะดวกของประเทศมาเลเซีย ดาโต๊ะ เสรี อาห์หมัด ซัมซามิน ฮาซิน ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2556  ถึงความพร้อมในเรื่องของความร่วมมือระหว่างฝ่ายผู้ที่มีความคิดเห็นต่างกับรัฐบาลไทย ในอันที่จะยุติความรุนแรง หรือ ลดความรุนแรงลงในช่วงเดือนรอมฎอน ตามที่ได้มีข้อตกลงในการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.56 ที่ผ่านมา

           ซึ่งจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนแล้วว่า สิ่งที่เป็นความคืบหน้าของการพูดคุย ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างก็ได้เกิดขึ้นแล้วและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เหตุการณ์ช่วงเดือนรอมฎอน ถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะไม่ยุติลงโดยสิ้นเชิง แต่อย่างน้อยที่สุดเชื่อว่าเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ ก็คงจะลดลง ”

 

หมายดูบทสัมภาษณ์ท่าน

1. อาซิส เบ็ญหาวัน กับตำแหน่งประธานสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัด ชายแดนภาคใต้

https://wbns.oas.psu.ac.th/shownews.php?news_id=52592&fbclid=IwAR0VP-4ncS_yNjZYvwVBnmlORqJHaFb0Ut0D7JlfUwQo_H4l2Nb2PdvG5DE

2. ผู้นำศาสนา นักวิชาการใต้ หนุนแถลงยุติความรุนแรงเดือนรอมฎอน

https://mgronline.com/south/detail/9560000085888?fbclid=IwAR3id-Pou83WKqi6X3rLtZ-8kUdnSY53yBzTejYd65j5krBRYuio3YTRz4o