The Alami Report
Home   /  The Alami Report

สถานการณ์การแข่งขันทางการค้าบนเวทีโลกที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องด้วยนานาประเทศต่างเห็นพ้องว่า การจะสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งต้องอาศัยความสามารถในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล เตรียมนำร่อง 12 ตำบลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

 

“ กนอ.” โชว์ผลงานเด่น ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.2561-ก.ย.2562) ยอดขาย/เช่าที่ดินนิคมฯ 2,183.6 ไร่ เทียบกับปีงบประมาณ 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 59  ดึงเม็ดเงินลงทุน 30,527.54 ล้านบาท โดยเฉพาะยอดขาย/เช่าในอีอีซี เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว

กฟผ. รวมพลังดำน้ำเก็บขยะใต้ท้องทะเลกระบี่หนุน KRABI GOES GREEN

กองทุนอิสลาม ธ.ก.ส. เปิดเกมรุกตลาดการเงิน รับกระแสโลกมุสลิม

ปิดฉาก ASEAN Summit : ปลดล็อกข้อจำกัด ... ผลักดัน RCEP เดินหน้าต่อ

ระวังกับดักความรุนแรง
โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ


 ทุกฝ่ายพึงระวังไม่ให้ตกไปในหลุมพรางความรุนแรงที่กลุ่มก่อการขุดดักไว้

มุสลิมกับการเดินพาเหรด : ถูกต้องตามหลักการอิสลามและสร้างสรรค์

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประสานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์
แก้ปัญหาโรงเรียนพื้นที่ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย  (จชต.)

ผมตั้งใจจะทำให้ IAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ต้นแบบ

Global Genius Center ค้นหานักเรียนชายแดนใต้สู่อัจฉริยะ

ศอ.บต.นำคณะครูสังกัดโรงเรียน ตชด. เรียนรู้ระบบเกษตรหวังต่อยอดสู่ชุมชน

จุฬาราชมนตรี ศิษย์เก่าปอเนาะ  โดย ซากีย์ พิทักษ์คุมพล

ถอดบทเรียน ยุทธศาสตร์พระราชทาน : เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจี้หน่วยงานขับเคลื่อนการศึกษาชายแดนใต้

แมน เพชรวานิชสกุล ขุนพลนำสินค้าฮาลาลบุกตลาดโลก

จากนักธุรกิจเครื่องประดับอัญมณีและพลอย ที่มีสายสัมพันธ์กับรัฐบาลมาเลเซีย  สู่ผู้แทนการค้าระหว่างประเทศ  นำสินค้าฮาลาลไทยไปสู่ตลาดโลก

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ร่วมกับ ซีพีเอฟ ส่งเสริมสิทธิให้แรงงาน

แพทย์จบใหม่ โรงพยาบาลสุไหง โก-ลก ดูงานโรงงานปาเต๊ะ

 คิดนอกกรอบ : ศาสนาคือการตักเตือน

ศปบ.จชต.ดึงเยาวชนเรียนรู้ภาวะผู้นำ สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รอมฎอน

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามการดำเนินการโครงการกำปงตักวา

สิ้น  ดาโต๊ะอาซิส เบ็ญฮาวัน ชายแดนใต้สูญเสียผู้ทรงคุณค่าด้านสังคมอีกคน

"อนุมัติ อาหมัด" มุสลิมแถวหน้า นักธุรกิจค้าพลังงาน

ศอ.บต.ดึงผู้นำศาสนา ประชาสังคม รวมพลัง”โดดเดี่ยว”ต่อต้านความรุนแรง

สื่อต้องระมัดระวังในการพาดหัวข้อข่าว

สู่ทางสายใหม่  กิจกรรมช่วยเหลือมุสลิมใหม่

ค้าชายแดน ประตูเศรษฐกิจชายแดนใต้

ตามติดสถานการณ์อุยกูร์ เรื่องราวที่สะท้อนความขัดแย้งทางวัฒนธรรมบนวิถีบนผืนแผ่นดินใหญ่ของจีน   โดย.. ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี...

เปิดเบื้องลึก SADIQ KHAN นักการเมืองมุสลิม กว่าจะก้าวขึ้น นายกเทศมตรีนครลอนดอน