The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   ต้อนรับนายอำเภอตะกั่วทุ่งคนใหม่

 ต้อนรับนายอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา คนใหม่

            เมื่อวันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผู้แทนจากองค์กรศาสนา ได้ต้อนรับ นายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา คนใหม่ โดยมี นายอุทิศ มัจฉาเวช นายกอบต.คลองเคียน พร้อมด้วย  นายธีระยุทธิ์ วงศ์ฤทธิ์ รองนายกอบต.คลองเคียน นายนพนันท์ นันทบุตร เลขานุการนายกอบต.คลองเคียน นายประเสริฐ นันทบุตร ปลัดอบต.คลองเคียนและ นายหมาดหนูด ละงู สมาชิกสภา อบจ.พังงา


            นอกจากนี้ ยังมี นายมูสา นันทบุต อีหม่ามหร้อเฉด สาเล่ราช เลขานุการชมรมอิหม่ามจังหวัดพังงา พร้อมด้วยสมาชิกชมรม

            ในโอกาสนี้ นายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอตะกั่วทุ่ง พบปะพูดคุยกับผู้นำศาสนาตำบลคลองเคียน พร้อมมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนแนวคิดข้อราชการ