The Alami Report
Home   /  The Alami Report


Alami Report  โดย จันทร์เสี้ยว บางนรา 

ฮุจญาจไทย ไปทำฮัจย์ในราคาที่สูงกว่าที่ควรจะจ่ายหรือไม่-การบริการในระหว่างการพำนักในซาอุดิอาระเบีย ได้รับการดูแล เหมาะสมกับราคาที่จ่ายไปหรือไม่
 .... 


คิดนอกกรอบ โดย บันฑิตย์ สะมะอุน

ประเด็นสนทนา  โดย วสันต์ ทองสุข

  ประเด็นสนทนา :  วสันต์ ทองสุข  

 

 


....คำตอบ ถึงมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ กรณีระเบิดราชประสงค์


คิดนอกกรอบ : บันฑิตย์ สะมะอุน  “อุยกูร์” ปมความขัดแย้ง บนสิทธิฯกับกฎหมาย


อินโดนีเซีย 
: เอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย


คิดนอกกรอบ : บันฑิตย์ สะมะอุน

 Masjid Al Fatiha : มัสยิดคนไทย นอกราชอาณาจักรแห่งแรกในสหรัฐ

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดบนชายฝั่งของเกาะรียูเนียน ในมหาสมุทรอินเดีย  เผย เคยพบกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสาร และสิ่งของต่างๆ ที่อาจเป็นที่นั่งผู้โดยสารของ MH370

มลายูศึกษา : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

สภาน้ำชาย่านช้างคลาน : อีกหนึ่งเวทีความคิด - วิถีชุมชนมุสลิมเชียงใหม่

อ่านความเคลื่อนไหว ร่าง พรบ.เกี่ยวกับองค์กรมุสลิม และ พรบ.ต่าง ในประเด็นสนทนา โดย  วสันต์ ทองสุข


ถ้าสังคมมุสลิมไม่ตื่นตัวเรื่องเหล่านี้ สักวันหนึ่งมันก็จะฝ่อ สุดท้ายไอแบงก์ จะยืนตายด้วยตัวของมันเอง”  .พลโท ดร.สมชาย วิรุฬหผล

เตือนภัยไวรัส mers กับผู้แสวงบุญฮัจญ์ไทย

ไอแบงก์ : แก้ไขได้ด้วยหลักเศรษฐศาสตร์อิสลาม

การเงินอิสลาม ในมุมมองของลุงธง

การเงินอิสลามในมุมมองของลุงธง (ตอน2)

เกิดกระแสสงสัยว่า "กลุ่มไอเอส" คือ กลุ่มที่ถูกสร้างโดยสหรัฐฯและอิสราเอล

เมื่อระบบทุนนิยมใช้อิสลามเป็นเหยื่อล่อ

 “การละเมิดสิทธิทางศาสนา กับการละเมิดสิทธิทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่เปิดช่องไว้กับสิทธิในการรักษาปกป้องสิทธิตามหลักมนุษยธรรมมากกว่าเรื่องกฎของศาสนา กำลังถูกจุดให้กลับมาทบทวนอีกครั้ง”

สื่อมวลชนพร้อมหรือยัง?
การปฏิรูป การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการทำงาน และรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงผู้ใช้สื่อ”   

เฮดสปีช อันตราย ! ....“ประทุษวาจา” หรือ “ วาทกรรมแห่งความเกลียดชัง” หรือ hate speech

รัฐซาบะห์ มาเลเซีย : ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ (ตอนที่ 1 )

กีตาบยาวี: ภูมิปัญญาอิสลามสู่นักวิชาการศาสนามลายูมุสลิม

จับตาสัญญาณสถานการณ์การเมืองอียิปต์

 นบีมูฮำมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม : ผู้นำการพัฒนาคุณภาพฮาลาล ผู้รังสรรค์รากฐานงานวิทยาศาสตร์

เมือเด็กถูกยัดเยียดให้เรียน...การศึกษาจึงเป็นเรื่องน่าเบื่อ

ชุมชนมุสลิมป่าเห็ว จังหวัดลำพูน  ชุมชนมุสลิมที่ต้องการฟื้นฟู