The Alami Report
Home   /  The Alami Report


เฮดสปีช ในสื่อมุสลิม

".. ในฐานะสื่อมุสลิม ที่ยืนอยู่ข้างนอก ผมมองเห็นบทบาทของสื่อมุสลิม ที่พยายามยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อให้เสมอกับสื่อมวลชนในระดับชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรชื่นชมและให้กำลังใจกัน.."


อ่านมุมมองและแนวคิด " รศ. ดร.ปกรณ์ ปรียากร " ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ในประเด็น มาตรฐานฮาลาลไทย ก้าวไกลสู่เวทีมาตรฐานโลก


เปิดแนวคิด " ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์"  กับมุมมอง 4 วาระหลักของสังคมมุสลิม ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนร่วมกับสังคมไทย


“เทพาโมเดล” แนวทางการพัฒนาชุมชน 
ควบคู่กับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

เปิดผลการวิจัย “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมุสลิม” : ศึกษากรณีการฟื้นฟูธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ตอน 2)

เปิดผลการวิจัย “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมุสลิม” : ศึกษากรณีการฟื้นฟูธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ตอนที่ 1)


จากซาอุดิอาระเบีย-อิหร่าน ถึง 
“ชีอะห์-ซุนนีย์”


“วรรณกรรมภูมิภาคมลายู “ 
กับการสัมผัสพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


มุสลิมจำเป็นต้องทบทวนความเข้าใจต่อศาสนาอิสลามอย่างรอบคอบ


เกร็ดชีวิตประธานาธิบดีซูการ์โน  รัฐบุรุษกู้ชาติแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(ตอนที่ 2 นักต่อสู้กู้ชาติสมัยและการเข้าสู่ประธานาธิบดีสมัย)

เกร็ดชีวิต “ประธานาธิบดีซูการ์โน” รัฐบุรุษกู้ชาติแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย


อิสลาม ทางนำจริยธรรมสื่อ


" อับดุลเราะห์มาน ซิวาร์ อัล-ดาบ " อดีตประธาธานาธิบดีซูซาน นักปฎิวัติแห่งทะเลทราย ผู้ได้รับฉายาว่า่ " สิงห์โตแห่งทุ่งแอฟริกาตัวจริง"


Alami Report  โดย จันทร์เสี้ยว บางนรา 

ฮุจญาจไทย ไปทำฮัจย์ในราคาที่สูงกว่าที่ควรจะจ่ายหรือไม่-การบริการในระหว่างการพำนักในซาอุดิอาระเบีย ได้รับการดูแล เหมาะสมกับราคาที่จ่ายไปหรือไม่
 .... 


คิดนอกกรอบ โดย บันฑิตย์ สะมะอุน

ประเด็นสนทนา  โดย วสันต์ ทองสุข

  ประเด็นสนทนา :  วสันต์ ทองสุข  

 

 


....คำตอบ ถึงมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ กรณีระเบิดราชประสงค์


คิดนอกกรอบ : บันฑิตย์ สะมะอุน  “อุยกูร์” ปมความขัดแย้ง บนสิทธิฯกับกฎหมาย


อินโดนีเซีย 
: เอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย


คิดนอกกรอบ : บันฑิตย์ สะมะอุน

 Masjid Al Fatiha : มัสยิดคนไทย นอกราชอาณาจักรแห่งแรกในสหรัฐ

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดบนชายฝั่งของเกาะรียูเนียน ในมหาสมุทรอินเดีย  เผย เคยพบกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสาร และสิ่งของต่างๆ ที่อาจเป็นที่นั่งผู้โดยสารของ MH370

มลายูศึกษา : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

สภาน้ำชาย่านช้างคลาน : อีกหนึ่งเวทีความคิด - วิถีชุมชนมุสลิมเชียงใหม่

อ่านความเคลื่อนไหว ร่าง พรบ.เกี่ยวกับองค์กรมุสลิม และ พรบ.ต่าง ในประเด็นสนทนา โดย  วสันต์ ทองสุข


ถ้าสังคมมุสลิมไม่ตื่นตัวเรื่องเหล่านี้ สักวันหนึ่งมันก็จะฝ่อ สุดท้ายไอแบงก์ จะยืนตายด้วยตัวของมันเอง”  .พลโท ดร.สมชาย วิรุฬหผล

เตือนภัยไวรัส mers กับผู้แสวงบุญฮัจญ์ไทย