The Alami Report
Home   /  The Alami Report


ดาโต๊ะ นาซีระห์ บินตี ฮุสซัยน์  (H.E. Dato’ Nazirah binti Hussain) เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย จัดงานฉลองวันชาติมาเลเซีย 2016 ครบรอบ 59 ปี ณ สถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย (21/09/2016)


Mr. Mustafa Mohamed : Minister of International Trade and Industry   ให้สัมภาษณ์สื่อไทย ถึงโอกาสและทฺทางการลงทุนในมาเลเซีย (2558)


Nabil H Asri อดีตอุปทูตซาอุดิอารเบีย ประจำประเทศไทย เลี้ยงอำลาตำแหน่ง ในโอกาสนี้ นิตยสารอะลามี่ สัมภาษณ์พิเศษขึ้นปกเป้นฉบะบปฐมฤกษ์ ( พฤษภาคม 2556 )


อิทธิฤทธ์ กิ่งเล็ก อำลาตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หลังอยู่ในตำแหน่ง2 ปี


" ความพยายามในการก่อรัฐประหารครั้งล่าสุดในตุรกี จึงมิใช่เป็นเพียงวาทกรรม เรื่องประชาธิปไตยหรือความเป็นเผด็จการเท่านั้น ...แต่เป็นการต่อสู้เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของตุรกียุคใหม่ว่า .ตุรกีต่อจากนี้จะเป็นอะไร ? ."  ดร.ศราวุฒิ อารีย์

 


Poke'mon :  หยุดมโน อ้างความเชื่อเรื่องศาสนาเถอะ

เมาลิดกลาง 1437

เชิดชูนบี : ผู้รังสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม

66 ปี วิถีชุมชน วิถีแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม!


ก่อนขึ้นเครื่องบิน ต้องอ่านกฎ 9 ข้อ  สิ่งต้องห้ามขึ้นเครื่องบิน นะครับ


สกุลมุสลิมในราชวงศ์จักรี

ตอนที่ 1: สุลต่านสุลัยมาน ปฐมสุลต่านแห่งเมืองพัทลุง

 

อิสลาม หิ่งห้อยน้อยแสงในญี่ปุ่น : เมื่อเอ่ยถึง ญี่ปุ่น อิสลามก็คล้ายหิ่งห้อยน้อยแสง ด้วยระดับความหวาดระแวงสูงเต็มพิกัด

เปิดแนวคิด ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ กับมุมมอง 4 วาระหลักของสังคมมุสลิม ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนร่วมกับสังคมไทย ตอน 2 : ระบบซะกาต ลดความยากจนของสังคม


66 ปีมัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์สืบทอดเจตนา สานศรัทธาศานติธรรม !.....คอลัมน์ ประเด็นสนทนา : วสันต์ ทองสุข


The Golden Legacy:  Brunei Darussalam 
มรดกแห่งยุคทอง: บรูไน ดารุซสลาม


เฮดสปีช ในสื่อมุสลิม


 "วาทกรรมในซุนนะห์ "


เปิดตัวนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U14  ที่ไปคว้าแชมป์ จากเกาะฮ่องกง


เฮดสปีช ในสื่อมุสลิม

".. ในฐานะสื่อมุสลิม ที่ยืนอยู่ข้างนอก ผมมองเห็นบทบาทของสื่อมุสลิม ที่พยายามยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อให้เสมอกับสื่อมวลชนในระดับชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรชื่นชมและให้กำลังใจกัน.."


อ่านมุมมองและแนวคิด " รศ. ดร.ปกรณ์ ปรียากร " ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ในประเด็น มาตรฐานฮาลาลไทย ก้าวไกลสู่เวทีมาตรฐานโลก


เปิดแนวคิด " ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์"  กับมุมมอง 4 วาระหลักของสังคมมุสลิม ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนร่วมกับสังคมไทย


“เทพาโมเดล” แนวทางการพัฒนาชุมชน 
ควบคู่กับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

เปิดผลการวิจัย “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมุสลิม” : ศึกษากรณีการฟื้นฟูธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ตอน 2)

เปิดผลการวิจัย “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมุสลิม” : ศึกษากรณีการฟื้นฟูธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ตอนที่ 1)


จากซาอุดิอาระเบีย-อิหร่าน ถึง 
“ชีอะห์-ซุนนีย์”


“วรรณกรรมภูมิภาคมลายู “ 
กับการสัมผัสพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


มุสลิมจำเป็นต้องทบทวนความเข้าใจต่อศาสนาอิสลามอย่างรอบคอบ


เกร็ดชีวิตประธานาธิบดีซูการ์โน  รัฐบุรุษกู้ชาติแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(ตอนที่ 2 นักต่อสู้กู้ชาติสมัยและการเข้าสู่ประธานาธิบดีสมัย)

เกร็ดชีวิต “ประธานาธิบดีซูการ์โน” รัฐบุรุษกู้ชาติแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย


อิสลาม ทางนำจริยธรรมสื่อ


" อับดุลเราะห์มาน ซิวาร์ อัล-ดาบ " อดีตประธาธานาธิบดีซูซาน นักปฎิวัติแห่งทะเลทราย ผู้ได้รับฉายาว่า่ " สิงห์โตแห่งทุ่งแอฟริกาตัวจริง"