The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   เตือนภัยไวรัส mers กับผู้แสวงบุญฮัจญ์ไทย

เตือนภัยไวรัส mers กับผู้แสวงบุญฮัจญ์ไทย


                    สำนักข่าวอะลามี่ : กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. ออกมาเตือนสำหรับผู้แสวงบุญฮัจญ์ไทย แนะให้ทำความเข้าใจ โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome) กับการดูแลสุขภาพของผู้เดินทางไปแสวงบุญในประเทศซาอุดิอาระเบีย ก่อนจะเดินทาง

                     กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ โรค MERS หรือโรคเมอร์ส  มีชื่อทางการว่า โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome) เนื่องจากชื่อค่อนข้างยาว จึงมีชื่อเรียกสั้นๆ เป็นชื่อย่อภาษาอังกฤษ ว่า โรค MERS (โรคเมอร์ส) โดยโรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส เป็นโรคของระบบทางเดินหายใจ โดยเชื้อที่เป็นสาเหตุคือ เชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งค้นพบครั้งแรกในปี 2012 ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย   ประเทศที่มีการรายงานยืนยันผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อโรคเมอร์ส ดังนี้ แถบตะวันออกกลาง ได้แก่จอร์แดน คูเวต โอมาน การ์ตาร์ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิหร่านและ เยเมน  

                   ส่วนแถบยุโรป ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศส เยอรมนีกรีซ อิตาลีตุรกีและอังกฤษ (ยุโรป) แถบแอฟริกา ได้แก่ตูนีเซีย อียิปต์แอลจีเรีย แถบเอเชีย ได้แก่ ออสเตเรีย เลบานอน จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้และฟิลิปปินส์ แถบอเมริกา ได้แก่สหรัฐอเมริกา

                 โรคเมอร์สมีอาการไข้ไอ และหรือหายใจสั้น ปอดบวมก็เป็นอาการที่มักจะ พบได้บ่อยเมื่อตรวจร่างกาย และอาจพบอาการทางระบบทางเดินอาหารร่วมด้วย เช่นท้องเสีย นอกจากนี้ยัง ได้รับรายงานการพบอาการรุนแรงที่เป็นสาเหตุทําให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว ซึ่งต้องมีการใช้เครื่องช่วย หายใจในการรักษา และต้องมีการดูแลในหอผู้ป่วยวิกฤต ในผู้ป่วยบางรายพบมีอวัยวะล้มเหลว โดยเฉพาะไต หรือเกิดการช๊อคจากติดเชื้อ โดยไวรัสชนิดนี้จะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มี ภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน มะเร็ง และโรคปอดเรื้อรัง

                ขณะนี้พบผู้ป่วยในประเทศไทยแล้ว 1 ราย เป็นชาวอาหรับ และกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นโรคติดต่อร้ายแรง แล้ว

                สำหรับ มาตรการในการป้องกัน เฝ้าระวัง และดูแล ผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปแสวงบุญในประเทศซาอุดิอาระเบีย ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ดำเนินการเพื่อการป้องกัน  เฝ้าระวังและดูแล ทั้งก่อนเดินทาง  ขณะอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย และหลังกลับ  ในกลุ่มผู้แสวงบุญ ที่ไปประกอบพิธีฮัจย์ และฮุมเราะห์ ดังนี้

                2.1 กลุ่มผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

                                -  ก่อนเดินทาง : ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ทุกคนได้จัดรับฉีดวัคซีนป้องกันโรค เพื่อให้ การตรวจสุขภาพเพื่อให้ทุกคนเตรียมร่างกายมีความพร้อมที่จะประกอบพิธีฮัจย์   มีการอบรมให้ความรู้เรื่องโรค MERS   พร้อมแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เพื่อป้องกันโรค

                                 - ผู้นำกลุ่ม(แซะห์)   จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องการสังเกตุอาการ การควบคุม  ป้องกันโรค   การงดเว้นกิจกรรมการนำผู้แสวงบุญไปทำกิจกรรมกับอูฐ(ซึ่งเป็นรังโรค) พร้อมแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เพื่อป้องกันโรค  เปิดช่องทางในการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขทั้งในพื้นที่ และขณะอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย เมื่อสงสัยผู้แสวงบุญป่วย จะมีช่องทางพิเศษที่สามารถดูแลได้ทันที่

                                - ขณะอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย  จะมีหน่วยพยาบาลไทย  คอยดูแลผู้แสวงบุญร่วมกับแซะห์ที่ผ่านการอบรม  และจัดระบบสารสนเทศที่ส่งข้อมูลกลับมายังพื้นที่ได้ทันที่ที่พบผู้แสวงบุญเข้าข่ายติดเชื้อ  เพื่อให้พื้นที่ให้ความรู้กับญาติ และเตรียมการเมื่อผู้แสวงบุญกลับมาถึงบ้าน

                                -  หลังเดินทาง  ภายใน 7 วัน จะมีเจ้าหน้าสาธารณสุขในพื้นที่ไปเยี่ยมผู้แสวงบุญถึงบ้านทุกรายเพื่อเฝ้าระวังโรค  สำหรับผู้ที่เข้าข่ายติดเชื้อที่มีข้อมูลจากหน่วยพยาบาลไทยจะไปเยี่ยมทันที่ที่ผู้แสวงบุญกลับถึงบ้าน

                2.2 กลุ่มผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮุมเราะห์

                                ได้จัดบริการฉีดวัคซีนฟรี(ทั้งไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและไข้กาฬหลังแอ่น) แก่ผู้ไปประกอบพิธีฮุมเราะห์ทุกคน  ที่ลงทะเบียนผ่าน website : sasuk12.com  เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ลงไปให้ความรู้เกี่ยวกับโรค MERS และเฝ้าระวัง  ป้องกันโรคเมื่อผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮุมเราะห์ เดินทางกลับมาถึงบ้าน

                อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้เดินทางไประกอบพิธีฮุมเราะห์ เป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางราชการไทย และไม่มีกฏ ระเบียบในควบคุม  กำกับ เป็นเรื่องระหว่างผู้ประกอบการ แซะห์ และสถานกงสุลซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยเท่านั้น  จึงมีมาตรการจูงใจในการให้มาลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนฟรี  เพื่อจะได้ทราบข้อมูลผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮุมเราะห์

            

ข้อมูล : กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต.

สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. รายงาน