The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   อินโดนีเซีย จัดงานฉลองเอกราช ปีที่ 69

อินโดนีเซีย : เอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย

โดย เอกธวัช นัสรี มูเก็ม (Ekkthawat Mukem)

           
            สำนักข่าวอะลามี่ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)ประกาศตนเป็นเอกราชจากการปกครองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2488 และได้กำหนดให้ วันที่ 17 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันชาติ


            สำหรับปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย โดย " ลุตฟี่ ราอุฟ ’ ( Lutfi Rauf ) เอกอัครราชทูต จัดงานฉลองเอกราชปีที่ 69 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ‎มหานคร โดยจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมตระการตา และจัดเลี้ยงอาหารอินโดนีเซีย

            นอกจากนี้มีการแสดง โดยนักแสดงบินตรงมาจากประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียน Indonesian School of Bangkok ร่วมกันต้อนรับ

           งานดังกล่าวมี เอกอัครราชทูตในกลุ่มประเทศมุสลิมประจำในประเทศไทย เข้าร่วมหลายท่าน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนักธุรกิจ นักวิชาการ และผู้นำองค์กรศาสนาอิสลามในประเทศไทยเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคึกคัก

            อินโดนีเซีย: Indonesia หรือ ชื่อทางการ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ( Republik Indonesia) เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีจำนวนประชากรทั้งหมด 251,170,193 คน (โดยการประมาณการของสหประชาชาติ) ชาวอินโดนีเซียร้อยละ 87 นับถือศาสนาอิสลาม มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ

            อินโดนีเซีย ประกอบด้วยหมู่เกาะที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านาน แต่ต่อมาต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์ อยู่ประมาณ 301 ปี  ก่อนจะทำการขับไล่เนเธอร์แลนด์ ออกไปได้สำเร็จ และได้กำหนดให้วันที่ 17 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันชาติ

             ด้วยความมีวัฒนธรรมและชาติพันธ์ของประชากรอินโดนีเซียที่หลากหลาย จึงมีคำขวัญว่า  Bhinneka Tunggal Ika : " เอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย ".
         
            สำหรับปีนี้ (2558) จะจัดขึ้นวันที่ 24 สิงหาคม 2558  


หมายเหตุ : ตีพิมพ์ ครั้งแรก นิตยสาร ดิ อะลามี่ ฉบับเดือน กันยายน 2557