The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   ประเด็นสนทนา : วสันต์ ทองสุข

ประเด็นสนทนา :    
                              
66 ปี วิถีชุมชน  วิถีแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม!

 โดย: วสันต์ ทองสุข  

                        น้อมคารวะผู้แทนมัสยิด 29 มัสยิด

                        น้อมคารวะผู้แทนจากคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

                        น้อมคารวะผู้แทนจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

                        น้อมคารวะผู้แทนจากสำนักจุฬาราชมนตรี

                        น้อมคารวะผู้แทนจากจำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

                        น้อมคารวะผู้แทนฝ่ายทหาร-ตำรวจ

                         น้อมคารวะนักการเมือง อดีต สข.-สก.-สส.-สว.ในพื้นที่ทุกๆ ท่าน

                        น้อมคารวะญาติพี่น้องและเพื่อนมิตรทุกๆ ท่าน

                       สุดท้ายขอน้อมคารวะคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด และปวงสัปปุรุษทุกๆ ท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน ในวาระครบรอบ 66 ปี แห่งการสถาปนามัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ (คลองตรง) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

                       เสียงซอละหวาด สรรเสริญเกียรติคุณ และจริยวัตรท่านศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.) ดังกึกก้องบริเวณมัสยิด รวมทั้งเสียงนำขอพรให้กับผู้มีพระคุณผู้ล่วงลับในอดีต ตราตรึงความรู้สึกของทุกๆ คนผู้มาร่วมงาน

                       วิถีชุมชนมัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ คือ วิถีแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อส่วนรวมได้กลับคืนมาอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายมานานถึง 16 ปี ภายหลังการจัดงานเมาลิดฯพร้อมกับการจากไปของอิหม่ามอับดุรเราะห์มาน (ประยูร)  ทองสุข เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2543

                      ภาพแขกผู้มีเกียรติทยอยเดินทางมาร่วมงานไม่ขาดสาย ตั้งแต่เช้าของวันที่ 7 พฤษภาคม ก่อนเวลานัดหมายที่ 09.00 น. พิธีกรรมต้องร่นเวลาก่อนถึง 15 นาที เพราะแขกผู้มีเกียรติที่เชิญไปจาก 29 มัสยิดมาครบแล้ว

                       เสียงญาติพี่น้องหลากหลายสายสกุล ต่างพื้นที่ที่ได้มาโคจรพบกันอีกครั้งในงานนี้ทักทายกันอย่างสนิทชิดเชื้อ

                      อาจารย์ซาฟีอี สุขถาวร คอเต็บคนที่สองของมัสยิด เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แห่งการร่วมส่วนสถาปนามัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ (คลองตรง) ของคนในชุมชนในอดีต เมื่อเกือบร้อยปีที่ผ่านมา ที่ร่วมกันสร้างสรรค์มัสยิดขึ้นมาจากแรงกาย แรงใจ และทุนทรัพย์เท่าที่จะหยิบยื่นให้ด้วยความยากลำบาก แต่ด้วยหัวใจที่ภักดีต่ออัลเลาะห์และศาสนาอิสลามอันเหนียวแน่นของคนรุ่นเก่า 


                      66 ปี มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ (คลองตรง) ด้วยคำขวัญ “สืบทอดเจตนา สานศรัทธาศานติธรรม”

                      สืบทอดเจตนา  คือการสืบทอดเจตนารมณ์ของคนรุ่นบุกเบิกผู้เสียสละสร้างสรรค์มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ขึ้นมา

                      สานศรัทธาศานติธรรม คือ การสานต่อภารกิจในการเผยแผ่หลักธรรมอิสลามด้วยแนวทางสันติ

                     คนรุ่นเก่าได้สร้างสรรค์แนวทางไว้หมดแล้ว เหลือเพียงคนรุ่นเราๆ เท่านั้นที่จะต้องรับช่วงต่อภารกิจต่อไป ผมยืนพูดท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติกว่า 400 คน บนลานต่อหน้ามัสยิดว่า พวกเราจะร่วมกันจรรโลงมัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ (คลองตรง)

                  “ ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาในทุกๆ ด้านทั้งศาสนา การศึกษา  และสังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมตลอดไป  นี่คือสัญญาประชาคมที่พวกเราและปวงสัปปุรุษมัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ จะร่วมกันก้าวเดินต่อไป  ”

                  แก้วตราสัญลักษณ์ 66 ปีมัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ (คลองตรง) สืบทอดเจตนา สานศรัทธาศานติธรรม 7 พฤษภาคม 2559 ที่แขกผู้มีเกียรติได้รับแจกเป็นที่ระลึกไปทุกๆ ท่าน จะเป็นเครื่องเตือนใจให้พวกเราทุกๆ คนยึดมั่นในสัญญาประชาคมตลอดไป

                  อินชาอัลลอฮ์ ขออัลเลาะห์ประทานแนวทาง แสงสว่างในการทำงานเพื่อมัสยิดของพวกเราตลอดไป…อามีน!


ตีพิมพ์ครั้งแรก : นิตยสารอะลามี่ ฉบับมิถุนายน 2559