The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   ผู้แทนพิเศษ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รอมฎอน

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รอมฎอน

                สำนักข่าวอะลามี่ : ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน. ภาค 4 สน.พบปะผู้นำศาสนาปัตตานี จัดกิจกรรมกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์เครือข่ายกำปงตักวา


                 เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 62 เวลา14.00 น. พล.อ. จำลอง  คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจงานที่ 6 งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์เครือข่ายกำปงตักวา ประจำปีฮิจเราะห์ ๑๔๔๐ และพบปะผู้นำศาสนา , ฝ่ายความมั่นคง เพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการชุมชนศรัทธา (กำปงตักวา) 

                 ในโอกาสนี้ได้มอบสิ่งของสำหรับใช้ในการละศีลอด ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดสันติสุขร่วมกันในการขับเคลื่อนชุมชนศรัทธา (กำปงตักวา) ซึ่งผู้เข้าร่วมประกอบด้วย พ.อ.ฐกร  เนียมรินทร์ รอง.ผอ.ศสว.  นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และประธานอิหม่าม ,คอเต็บ ,บิหลั่น ประจำมัสยิดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 12  อำเภอ  โดยมี ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน. ภาค 4 สน. เป็นเจ้าภาพ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี บ้านทุ่งนเรนทร์ ม.๑ ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี