The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   มุสลิมกับการเดินพาเหรด : ถูกต้องตามหลักการอิสลามและสร้างสรรค์

มุสลิมกับการเดินพาเหรด : ถูกต้องตามหลักการอิสลามและสร้างสรรค์


โดย อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)

                Shukur2003@yahoo.co.uk

            ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺ ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุก

            ช่วงเดือนสองเดือนนี้ มุสลิมมีการจัดกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าต้อนรับปีใหม่อิสลาม วันสำคัญทางศาสนาหรือกิจกรรมกีฬาสี กีฬาเครือข่ายโรงเรียนตาดีกา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ในกิจกรรมดังกล่าว ก็จะมีการจัดเดินขบวนพาเหรดเพื่อรณรงค์ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเพณี วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด หรือการรณรงค์ประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้ง


             แม้ขบวนพาเหรด จะมีประโยชน์มากมาย แต่ขบวนพาเหรดของมุสลิมจะถูจับตาเป็นพิเศษจากผู้คน โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล ว่า “ สอดคล้องกับหลักการอิสลามหรือไม่ “

             “ จากกรณีการจัดขบวนพาเหรดของ วิทยาลัยอาชีวะ เเห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา ที่มีการนำเอาสตรีมุสลิมเเต่งชุดคลุมฮิญาบ เเต่มีลักษณะโป๊ โชว์ขาอ่อน โชว์เเขน โชว์อก โชว์หนองโพเเละรวมๆ คือชุดที่ไม่ต่างจากชุดเต้นโชว์รำโชว์ทั่วๆไป เเค่มีการเอาผ้ามาคลุมหัว ทำให้ดูเป็นว่า " ชุดหญิงมุสลิม คลุมฮิญาบ "  ซึ่งลักษณะการเเต่งเเบบนี้ เป็นเรื่องไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะทำให้การเเต่งกายตามหลักการศาสนาอิสลาม ถูกบิดเบือนไปอย่างมาก”


             นายฮุสนี  เบ็ญหะยีคอเนาะ  ที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา ได้กล่าวในที่ประชุม ผู้บริหารครู โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอจะนะ และ โรงเรียนคุณธรรมชายคามัสยิด อำเภอจะนะ หรือ โรงเรียนตาดีกา  กล่าวว่า การเดินพาเหรดในมหกรรมเปิดโลกการศึกษาและวัฒนธรรมอิสลาม เมื่อ  24-25 สิงหาคม 2562 นั้นได้ให้ความสำคัญในหลักการอิสลาม ไม่น้อยกว่าการรณรงค์ ความคิดสร้างสรรค์

            ทั้งนี้ กิจกรรมเดินพาเหรดของแต่โรงในครั้งนี้ จะเป็นแบบอย่างต่อชาวบ้าน ว่า โรงเรียนศาสนา ทำได้ ดังนั้นการแต่งกายต้องไม่ผิดหลักการอิสลาม มีการเดินพาเหรดมากมายที่สังคมวิจารณ์ให้ผู้หญิงแต่งกายเพียงชุดมลายูแต่รัดรูป แต่งหน้าแต่งตา และส่วนใหญ่การแต่งกายของสตรีในขบวนพาเหรดมักจะเข้าข่ายผิดหลักการศาสนา ในลักษณะการเปิดเผย อวัยวะสตรี เพื่อดึงดูดสายตาชาย และการเปิดเผยสิ่งสงวนของสตรีที่ไม่บังควร แม้ว่าบางครั้งจะแต่งตัวดีก็ตาม  (คำแปล ตะบัรรุจญ์ http://www.islammore.com/view/940)

             อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมสรุปแนวทางการจัดกิจกรรมเดินพาเหรดครั้งนี้ จะอนุญาตเฉพาะผู้ชาย ยกเว้นโรงเรียนใดที่มีผู้หญิงอายุไม่ถึง13 ปี หรือ ยังเล็กอยู่ สามารถเดินได้ แต่ให้ทุกโรงเรียน ย้ำว่า จะต้องแต่งกายไม่รัดรูป แต่งกายไม่ผิดหลักศาสนา

            ล่าสุด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาเป็นอีกโรงหนึ่ง ที่เป็นแบบอย่างได้ในกรณีจัดเดินขบวนพาเหรด เน้น 2 คำ คือ “ ถูกต้องตามหลักการอิสลามกับสร้างสรรค์ “

            นายนัสรุดดีน กะจิ ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา และนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา กล่าวว่า  วันนี้เราจำเป็นต้องทำให้ดูว่า การเดินพาเหรดอย่างไร ถูกต้องตามหลักการอิสลามและสร้างสรรค์ โดยให้ผู้ชายเท่านั้น ที่ร่วมเดินพาเหรด แต่งกายในชุดต่างๆ ที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม รวมทั้งมีการรณรงค์อย่างสร้างสรรค์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นประเพณี วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติดและสุขภาวะ