The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามงานติดตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามงานติดตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์

            สำนักข่าวอะลามี่ : ฝ่ายอำนวยการ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจที่ 6 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างตามโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ที่มีปัญหาไฟฟ้าตกดับบ่อย จำนวน 32  โรง

          เมื่อ 17 เม.ย.63  พล.อ.จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มที่ 6 งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ มอบหมายให้ พ.อ.ศรัญญู  สังรี ฝ่ายอำนวยการ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างตามโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ที่มีปัญหาไฟฟ้าตกดับบ่อย จำนวน 32  โรง

          สำหรับการลงพื้นที่ดังกล่าว ได้ติดตามการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ณ โรงเรียนวัดภมรคติวัน หมู่ที่ 6 บ้านแม่กัง ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี   ผลการดำเนินงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย และ ได้จ่ายกระแสไฟเข้าระบบไฟฟ้าของโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อย          ทั้งนี้ผลการติดตั้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียน การสอน ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด จะช่วยประหยัดงบประมาณด้านค่าไฟฟ้ารายเดือนของโรงเรียน ที่ผ่านมาค่ากระแสไฟฟ้าประมาณเดือนละ 4,000  บาท ขณะนี้ลดลงเหลือประมาณ 1,700 บาท และยังช่วยแก้ปัญหาอุปกรณ์การเรียนชำรุดจากกรณีกระแสไฟฟ้าตกดับ ด้วย

         นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านตุปะ หมู่ที่ 5 บ้านตุปะ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จเมื่อ 24  ม.ค.63 ที่ผ่านมา แต่หลังจากทดสอบการใช้กระแสไฟ ตัวควบคุมเกิดขัดข้องเกิดการเผาไหม้ชำรุด ขณะนี้กำลังดำเนินการสั่งซื้ออะไหล่มาดำเนินการต่อไป

           ทั้งนี้การลงพื้นที่พบปะในครั้งนี้เป็นการติดตามการดำเนินการ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน ปัจจุบันจ่ายค่ากระแสไฟประมาณเดือนละ 3,000 บาท หากดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมใช้ค่ากระแสไฟจะลดลงเช่นเดียวกัน